Töölaeva kindlustus

Eestlased on aastasadu merd kündnud. Jääme merele truuks, kuigi meri on tihti ettearvamatu. Ikka leidub neid, kes valivad meremehe raske, kuid romantilise elukutse. Ikka leidub neid, kes mereäris riske võtavad. Sellistele julgetele reederitele pakume riskide maandamiseks laevakindlustust.

Laevakindlustuse
lepingu sõlmijaks võib olla laeva omanik, rentnik või muu seaduslik valdaja.

Laevakindlustus pakub võimaluse kindlustada seaduses ettenähtud korras registreeritud laevu.

Laevakindlustus kindlustab laevu vastavalt Londoni Kindlustusandjate Instituudi (Institute London Underwriters) laevakindlustusklauslitele (Marine Insurance Clauses).

Küsi pakkumust 

Tutvu toote- ja üldtingimustega.

Palume sooviavaldus täita arvutis, salvestada see ning saata aadressil marine@ergo.ee
Pakkumuse saamiseks pole vaja sooviavaldusele lisada allkirja.