< Luminor | ERGO kindlustus

Luminor

Koostöös Luminor Bank-iga pakume panga kliendile laenukindlustust koos uue või olemasoleva eluasemelaenu, ideelaenu või remondilaenu lepinguga.

Laenukindlustuse eesmärgiks on hoolitseda selle eest, et elu kõige raskemate ootamatuste korral ei jääks pere ilma oma kodust või muust laenuga soetatud varast ning tagada, et kindlustusvõtja raskest tervisekahjustusest põhjustatud töövõime kaotuse või surma korral saaks laen või osa sellest pangale tagasi makstud. 

Laenukindlustusega kindlustatakse laenuvõtja elu või tervislik seisund kas täielikult või osaliselt laenulepingust tuleneva kohustuse ulatuses, et vähendada tagasilööke pere majandusliku seisundi järsust muutusest, mille toob kaasa kindlustatud isiku surm või puuduv töövõime. Kindlustusjuhtumi korral maksab kindlustusselts pangale kindlustuslepingus kokku lepitud kindlustussumma, mis vähendab või kustutab täielikult laenuvõtja kohustuse panga ees. 

Laenukindlustuse lepingu saab mugavalt sõlmida Luminor pangakontoris. Lepingu sõlmimine on tasuta, vajadusel lisanduvad tasuta terviseuuringud. Laenukindlustuse lepingu sõlmimiseks soovitame registreeruda nõustamisele oma Luminor panga laenukonsultandi juurde telefonil 1772.  

Laenukindlustust pakutakse ainult Luminor Bank klientidele.


Laenukindlustuse tingimused
Nordea töövõimetuse lisakindlustuse tingimused(kehtivad kuni 31.03.2017)
Puuduva töövõime lisakindlustuse tingimused TI.0128.17 (kehtivad alates 1.04.2017)

Laenukindlustuse hinnakiri (Kehtib kuni 31.03.2017)
Laenukindlustuse hinnakiri MU.0135.17 (Kehtib alates 01.04.2017 kuni 31.01.2021)

Laenukindlustuse hinnakiri MU.0193.21 (Kehtib alates 01.02.2021)