E-kontorisse

Menüü

Õnnetusjuhtumikindlustus

Elu on ettenägematu ja õnnetuste eest ei ole keegi kaitstud. Õnnetuse tõttu võib töövõime kahaneda või hoopiski kaduda, mis omakorda toob kaasa rahamure, sest sissetulek väheneb järsult. ERGO õnnetusjuhtumikindlustuse eesmärk on leevendada Sinu ja/või Su lähedaste majanduslikke muresid. ERGOs saab valida erinevate kindlustushüvitiste kombinatsioone, võimalik on sõlmida nii ühe isiku kui ka kogu pere leping.

Miks sõlmida õnnetusjuhtumikindlustus just ERGOs?

  • ERGOs saad valida õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitiste kombinatsioone, on võimalik sõlmida nii ühe inimese kui ka kogu pere leping.
  • ERGO õnnetusjuhtumikindlustus kehtib ööpäev läbi nii tööl olles kui ka sportimisel, nii Eestis kui ka välismaal.
  • ERGO õnnetusjuhtumikindlustuse leping on tähtajatu: kliendil on võimalik kindlustus lõpetada, esitades ERGOle kirjaliku avalduse lepingu lõpetamiseks. Kindlustusleping lõpetatakse jooksva kindlustusperioodi lõpuks.
  • ERGO õnnetusjuhtumikindlustuse lepingu sõlmimisel ei ole tähtis, kus ja kellena klient töötab (v.a töötamine suure riskiga ametikohtadel).
  •  ERGOs on võimalik kindlustada ka eakaid, kuni 70aastaseid inimesi.

ERGO õnnetusjuhtumikindlustusega seotud hüvitised

  • Püsiva puude hüvitis tagab rahamurede leevendamise parimad võimalused pikemaks ajaks.
  • Ravikulu hüvitisega korvatakse õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud mõistlikud ja põhjendatud ravikulud, mida ei hüvita Eesti Haigekassa.
  • Päevaraha korvab saamata jäänud tulu iga töövõimetuslehel oldud ravipäeva eest, sõltumata sellest, kas tegemist on raviga haiglas või kodus.
  • Valuraha pakub ajutise tervisekahjustuse ühekordset hüvitist.
  • Surmahüvitis on mõeldud kindlustatud isiku surma korral tema lähedaste majandusmurede leevendamiseks.

Küsi pakkumust

Tutvu toote- ja üldtingimustega.