< Harrastussportlase kindlustus | ERGO kindlustus

Harrastussportlase kindlustus

Miks sõlmida harrastussportlase kindlustus ERGOs:

  • Kindlustus kehtib ööpäev läbi – nii sportides (treeningul, võistlusel) kui ka igapäevatoimetusi tehes.
  • Ravikulu hüvitis korvab õnnetuse tagajärjel tekkinud ravikulud, mida ei hüvita haigekassanäiteks kui hambast killu välja kukud, vajad taastusravi või abivahendeid (nt kargud, liigesetugi jmt).
  • Päevaraha hüvitis korvab saamata jäänud osa päevapalgast, mida haigekassa ega tööandja ei maksa. Nii säilib harjumuspärane sissetulek.
  • Püsiva puude hüvitis aitab, kui õnnetuse tagajärjel tekkinud püsiva tervisekahjustuse tõttu tuleb teha suuri väljaminekuid. Näiteks ehitada ümber kodu.

Harrastussportlase kindlustus on õnnetusjuhtumikindlustus.

Küsi pakkumust

Tutvu toote- ja üldtingimustega