Kasko kindlustuskaitsed

ERGO kaskokindlustus pakub mitmeid kindlustuskaitseid: 

 • Loodusõnnetus
  Kindlustusjuhtumiks on kindlustusobjekti kahjustumine või hävimine loodusõnnetuse tagajärjel (nt rahe). 
 • Süttimine või plahvatus 
  Kindlustusjuhtumiks on kindlustusobjekti kahjustumine või hävimine süttimise, põlemise, suitsu, kustutustööde või plahvatuse tagajärjel. 
 • Vandalismikahju
  Hüvitatakse sõidukile või sellele osa(de)le tekkinud kahju, mis on kolmanda isiku süüline tegevus. Näiteks klaasi purukslöömine, värvkatte kahjustamine, keredetaili mõlkilöömine. 
 • Mehaaniline jõud
  Kindlustusjuhtumiks on kindlustusobjekti kahjustumine või hävimine äkilise ja ennenägematud sündmuse tagajärjel (k.a liikluskahjud)
 • Sõiduki teele tõstmine ja teisaldamine 
  Hüvitatakse sõiduki teele tõstmise vajalikud ja põhjendatud kulud ning sõiduki lähimasse remondi- või hoiukohta toimetamise kulud. 
 • Sõiduki vargus, ärandamine ja röövimine
  Hüvitatakse sõidukile tekitatud kahjustused, mis on tekkinud varguse, ärandamise ja röövimise käigus. Ärandamiseks varguseks ega röövimiseks ei loeta sõiduki hõivamist väljapressimise või kelmuse teel. 
 • Lapse turvaistme või -hälli kindlustus
  Hüvitamisele kuulub kindlustusjuhtumist põhjustatud kahju lapse turvatoolile või -hällile, mis on sõidukisse paigutatud.
 • Katuseraami, -boksi ja jalgrattaraami kindlustus
  Hüvitatakse kindlustuslepingus märgitud sõidukile paigaldatud katuseraamile või katuseboksile ootamatu ja ettenägematu välise mehaanilise jõu (sh liiklusõnnetuse), loodusõnnetuse (sh rahe), vandalis-mi või tulekahju tagajärjel tekkinud kahju. Hüvitamisele ei kuulu katuseraami või katuseboksi varguse või röövimise tagajärjel tekkinud kahju.
 • Loomale otsasõidu kindlustus 
  Loomale otsasõidust tekkinud kahju hüvitatakse omavastutust rakendamata. Kindlustusvõtjal on kohustus loomale otsasõitu tõendada ja juhtum peab olema registreeritud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Loomale otsasõidu vältimisest tingitud kahju hüvitamisel rakendatakse põhiomavastutust.