E-kontorisse

Menüü

Kariloom

Kariloomakindlustus pakub võimalust kindlustada nõuetekohaselt vaktsineeritud ja loomaarsti poolt terveks tunnistatud kariloomi: veiseid, lambaid ja muid loomi vastavalt kokkuleppele.

Kariloomakindlustus hüvitab kahju, mille põhjuseks on:
  • tulekahju ja loodusõnnetus;
  • õnnetusjuhtum;
  • vargus;
  • haigus, sh nakkushaigus.
Lisaks on võimalik valida täiendav kindlustuskaitse, mille puhul hüvitatakse looma ravi-, sh operatsioonikulud.

Lepingu sõlmimise tingimuseks on, et kõik kindlustatud loomad oleksid nõuetekohaselt identifitseeritud ning kantud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Keskuse registrisse ning koos loomadega kindlustatakse ära ka nende kasvatamiseks kasutatav majapidamine.
 

Küsi pakkumust

Tutvu toote- ja üldtingimustega.


Kariloomakindlustuse sõlmimise sooviavaldus - üksikud loomad AN.0782.11
Kariloomakindlustuse sõlmimise sooviavaldus - karja kindlustamine AN.0781.11