ERGO Pensionifond 2P3Agressiivse strateegiaga ERGO Pensionifondi 2P3 soovitame keskmisest suurema riskitaluvusega investorile. Fond sobib eelkõige noorematele pensionikogujatele ja uutele liitujatele, kes ei oota lähiajal fondist väljamakseid.

Fondi varadest paigutatakse kuni 50% aktsiatesse. Aktsiatesse, aktsiatega samaväärsetesse instrumentidesse ja investeerimisfondidesse, mille vara tohib paigutada aktsiatesse, võib investeerida kuni 75% fondi varade turuväärtusest. Ülejäänud osa fondi varast investeeritakse võlainstrumentidesse, kinnisasjadesse ja muusse varasse. Agressiivse strateegia eesmärk on pakkuda positiivset reaaltootlust.

Investori eelnev investeerimiskogemus on soovitav, kuid mitte tingimata vajalik. Kuna fondi riskitase on keskmisest kõrgem, sobib fond paremini investorile, kes on teadlik finantsinstrumentidega kaasnevatest riskidest ja on sellest tulenevalt arvestanud fondi osaku väärtuse suurema kõikumisega.

Investeeringu mõistlik kestus algab seitsmest aastast. Pensioniea lähenedes soovitame suunata kogutud vara madalama riskiga fondi. Kui pensionieani on jäänud vähem kui seitse aastat, soovitame valida ERGO Pensionifondi 2P2, alla viie aasta korral aga juba ERGO Pensionifondi 2P1. Sellisel juhul ohustavad võimalikud pensionieelsed finantsturgude kõikumised Sinu pensioni suurust vähem.

Parimate pensioniotsuste tegemisel soovitame nõu pidada ERGO asjatundjatega.

Tingimused
Emissiooniprospekt

Fondi raportid lead siit


NB!
1. septembril 2014 vahetub ERGO pensionifondide valitseja ja kehtima hakkavad uued tingimused. Nendega saab tutvuda siin.