E-kontorisse

Menüü

ERGO noorte sportlaste stipendium 2018

ERGO soovib toetada Eesti inimeste tervislikke eluviise ja usume, et spordi harrastamine mõjutab positiivselt ja pikaajaliselt kogu ühiskonna tervist. Paljud noored katkestavad spordiga tegelemise iseseisva elu alustamise eel, sest täiskasvanuks saades tuleb sportimist ise finantseerida. ERGO soovib toetada pühendunud noorte sporditee jätkamist ja seega korraldame taas konkursi ERGO noorte sportlaste stipendiumile.

TINGIMUSED:

 1. Stipendiumi eesmärk on toetada eelkõige nende lootustandvate noorte sportlaste ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel, kellel rahalised võimalused on seni olnud piiratud. Stipendium on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks.
 2. Stipendiaatide valikul jälgib ERGO üldisi sponsorluse põhimõtteid. ERGO ei toeta:
  • inimestele, loomadele või keskkonnale kahju põhjustavate spordialadega tegelevaid sportlasi;
  • sportlasi, kes on seotud või keda võidakse seostada poliitilise partei või poliitilise kandidaadi valimiskampaaniaga või poliitilise ametniku toetamisega;
  • hasartmängudega tegelejaid.
 3. Stipendiumit võib taotleda sportlane või sportlase jaoks ja sportlase nõusolekul ka treener, juhendaja, kool, spordiklubi või spordialaliit.
 4. Stipendiumile saavad kandideerida 18 kuni 25 aastastele (k.a) sportlastele.
 5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
  • kirjalik avaldus koos isikuandmete, foto ja lühilooga senisest sportlasteest, motivatsioonist ja eesmärgist;
  • nimekiri varasematest ja olemasolevatest toetajatest;
  • toetuse kasutamise eesmärk (näiteks: võistlusel osalemine, spordivahendi soetamine, asjassepuutuvas programmis osalemine);
  • soovitud toetussumma ja eelarve kirjeldus;
  • soovituskiri treenerilt, spordiklubilt või alaliidult;
  • eelmisel aastal ERGO noore sportlase stipendiumi pälvinud sportlasel tuleb uuesti kandideerides esitada lisaks kokkuvõte eelmise aasta stipendiumi kasutamise kohta.
 6. Stipendiumi saamise eelduseks on sportlase nõusolek oma nime, foto ja loo avalikustamiseks ERGO valitud kommunikatsioonikanalites, näiteks: ERGO hallatavad sise- ja välisveebilehed ja reklaamikampaania materjalid.
 7. Stipendiumi saaja kohustub jagama infot võistluste kohta aasta jooksul alates stipendiumi saamisest.
 8. Kõik stipendiumi taotlemisega seotud dokumendid tuleb sportlasel digitaalselt allkirjastada ja saata e-posti aadressile: turundus@ergo.ee.
 9. Taotluste esitamise tähtaeg: 03. aprill 2018.
 10. Stipendiumifondi maht on 25 000€, mis jagatakse stipendiumi saajate vahel. Stipendium kantakse taotluses märgitud sportlase pangakontole ühekordse maksena.
 11. Stipendiaatide valimiseks kutsutakse kokku komisjon, mille liikmete nimed avaldatakse 26. aprillil ergo.ee lehel.
 12. Kui sportlase käitumine läheb vastuollu Euroopa spordieetika koodeksiga (http://www.eok.ee/euroopa-spordieetika-koodeks, sh dopinguainete kasutamine), on ERGO-l õigus stipendium tagasi nõuda.

Stipendiumi saajad kuulutatakse välja hiljemalt 26. aprilliks 2018. Stipendiumi saajate nimed avalikustatakse www.ergo.ee veebilehel ja nendega võetakse isiklikult ühendust.