< Peresõbralik ERGO | ERGO kindlustus

Peresõbralik ERGO

Meie ERGOs usume, et ainult õnnelik töötaja suudab kliendile pakkuda suurepärast teenindust. Ja reeglina on õnnelik töötaja just see, kes on leidnud tasakaalu eraelu ja töökohustuste vahel. Et meie töötajad asuksid hommikul rõõmuga tööle ning jõuaksid õhtul rõõmustada ka koos oma perega, oleme teel pere- ja töötajasõbralikuma ettevõtte poole.

Peresõbralikkus algab töötajasse suhtumisest, toetamisest ja tema mõistmisest erinevate rollide ühildamisel – töötaja värske lapsevanemana, ema-isana, haige pereliikme eest hoolitsejana, edasiõppijana jne. See kõik vajab tööandjalt paindlikkust, vastutulekut ning muidugi ettevõttesiseseid sihipäraseid otsuseid ja tegevusi.

Peresõbraliku ettevõtte tegevuskava koostades ühinesime Sotsiaalministeeriumi 2020. aastal ellu kutsutud pere- ja töötajasõbraliku tööandja programmiga. Hetkel on ERGOl välja teenitud tugevat potentsiaali kinnitav algmärgis ning 2022. aasta eesmärgiks on jõuda pere- ja töötajasõbraliku ettevõtte hõbe- või lausa kuldmärgiseni.

ERGOs käib nn peresõbralik töö lausa kümnel rindel ehk kategooriates, millega edendame muuhulgas info liikumist ja suhtluskliimat, toetame töötajate püsimist hea tervise juures, uue töötaja sujuvat sisse-elamist, professionaalset arengut, tunnustamist jne. Iga valdkond tegeleb keskmiselt 5 aktuaalse projektiga. Näiteks paindliku töökeskkonna ja -korralduse tiimi algatusel on meie kontorites reguleeritavad töölauad ning kodukontorites toetame ergonoomiliste töövahendite soetamist. Tervise-edendus on meie kontoritesse toonud spordivahendid, töötajatele spordisärgid, lisanud motivatsioonipaketti sporditoetuse ja korraldab üritusi/kampaaniaid, millest koos perega osa võtta.

Infoliikumise tiim tegeleb väga aktiivse sisekommunikatsiooni ja kaasava kultuuri toetamisega, ERGOs jõuab igakuiste tegevuste ja tulemuste ülevaade töötajateni otse juhtidelt ning kõikidest meie peresõbralikest projektidest saab lugeda kvartaalsest siseajakirjast.

Ühine Sinagi ERGO toetava ja peresõbraliku meeskonnaga!