E-kontorisse

Menüü

Ainsa kindlustusseltsina pakub põllumeestele teraviljasaagi kindlustust ERGO Kindlustuse AS.

27. veebruar 2012

Algavaks kevadkülvi perioodiks on ERGO Kindlustuse AS välja töötanud suviteravilja saagikindlustuse toote. Saagikindlustusega saab kindlustada nisu, otra, kaera ja rapsi tule, tormi, rahe, külma, liigsademete ja põua vastu. Saagikindlustuse toote puhul lähtutakse iga teravilja kasvataja personaalsetest andmetest. Kindlustuslepingud saab sõlmida alates kevadkülvi perioodist kuni 15. juunini, kuid infot ja pakkumisi tasub küsida juba praegu. Saagikindlustuse eest tasutud kindlustusmaksetele saavad põllumehed taotleda ka põllumajanduskindlustustoetust.


ERGO Kindlustuse AS töötas suviteravilja saagikindlustuse teenuse välja vastavuses põllumajandusministri määruses toodud tingimustega. Riiklikult rakendatud kindlustusmaksete hüvitamise süsteem oli juba varem loodud, võimaldades põllumeestele taotleda teraviljasaagi kindlustuslepingute eest tasutud kindlustusmaksete toetust, kuid põllumeestele reaalseid teenuse pakkujaid siiani ei ole olnud. Põllumajandusministri 18.05.2011 vastu võetud määruse nr 40 "Põllumajanduskindlustustoetuse saamiseks esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ kohaselt saab kindlustusvõtja saab taotleda kindlustustoetust kuni 80% kindlustusmaksest.


PRIA arengutoetuste osakonna turukorralduse büroo juhataja Rauno Aun: "ERGO Kindlustuse AS on teenuse arendusel lähtunud põllumajandusministri kindlustustoetuste toodud nõuetest ja seega on ERGO klientidel võimalik taotleda PRIAst toetust kuni 80 protsenti kindlustusmaksest. Kindlustustoetuse saamiseks tuleb põllumeestel esitada taotlused alates 01.07.2012 kuni 10.07.2012 PRIA arengutoetuse osakonna turukorralduse büroole. Laekunud taotlused vaadatakse läbi (arvestades kehtivaid menetlusnorme) ning toetuste maksmine toimub hiljemalt 06.09.2012."

 
Eesti kindlustusturul pakub ERGO Kindlustuse AS ainsa kindlustusseltsina teravilja kasvatajatele võimalust maandada loodusjõududest ja ilmastiku oludest tulenevaid riske kindlustuse vahendusel. Saagikindlustuse kindlustuspakkumised saab küsida ERGO kontoritest või kodulehel
http://www.ergo.ee/pages/saagikindlustus. Samuti saab infot ja pakkumisi küsida suurematelt kindlustusmaakleritelt. Oma klientidele ja koostööpartneritele vahendavad saagikindlustust ka tuntud agrotööstustoodete ja -teenuste pakkujad nagu näiteks Baltic Agro AS ja Farm Plant Eesti AS.