E-kontorisse

Menüü

Alates 07.12.2013 hakkavad kehtima ERGO Insurance SE uued kindlustuslepingute üldtingimused (KT.0919.13)

7. november 2013

Kindlustuslepingute üldtingimused hakkavad kehtima kõikide ERGO Insurance SE-s sõlmitavate ja uuendatavate kindlustuslepingute suhtes, mille kindlustuspakkumused on koostatud alates 07.12.2013.

Kindlustuslepingute üldtingimustes on tehtud alljärgnevad muudatused:

Lisandub punkt 4.5 alljärgnevas sõnastuses:

4.5. Kui kindlustusvõtja ei teata kindlustusandja kindlustuspakkumuses määratud ajaks, et ta ei soovi
kindlustuslepingut sõlmida, käsitab kindlustusandja ka seda kindlustusvõtja nõustumusena sõlmida kindlustusleping pakkumuses toodud tingimustel.

Üldtingimuste p. 24.3 on sõnastatud alljärgnevalt:

24.3. Kindlustusandjal on õigus töödelda kliendiandmeid kliendile kindlustuspakkumise tegemiseks, sõlmitud kindlustuslepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, kindlustusriski hindamiseks või muudeks lepingu sõlmimisele ja poliisi väljastamisele eelnevateks toiminguteks juhul, kui kindlustusvõtja on esitanud kindlustuslepingu sõlmimise avalduse ja lepingu sõlmimine eeldab nimetatud toimingu(te) tegemist. Kliendiandmete koosseis, töötlemise kõik eesmärgid ja andmed volitatud töötlejate kohta (kliendiandmete töötlemise põhimõtted) on loetletud kindlustusandja kodulehel http://www.ergo.ee/tasubteada.

Kindlustuslepingute üldtingimustest on välja jäetud viide ERGO Insurance SE eelnevale ärinimele.

Lähemalt saab uuendatud kindlustuslepingute üldtingimustega tutvuda siin:

Kindlustuslepingute_yldtingimused_EST.pdf

Kindlustuslepingute_yldtingimused_RUS-1.pdf

Kindlustuslepingute_Yldtingimused_INGL.pdf