E-kontorisse

Menüü

Aita vähendada kiusamist Eesti koolides

Kiusamisvaba Kool

2015. aasta suvel sõlmis ERGO 5-aastase toetuslepingu sihtasutusega Kiusamisvaba Kool, et aidata vähendada ja ennetada kiusamist Eesti koolides. Pisut rohkem kui 3 aastat tagasi loodud sihtasutus pakub Eesti koolidele Turu Ülikoolis välja töötatud teadus- ja tõenduspõhist kiusamisvastast programmi KiVa, mis pole üheaastane projekt, vaid püsiv ja süstemaatiline osa kooli kiusuvabadust taotlevast kasvatustööst. Programm kaasab kogu kooliperet, sh lapsevanemaid, ning eraldi KiVa tunde saavad näiteks õpilased 1.-6. klassideni. 

Eestis õnnestus programmi esmakordsel katsetamisel juba 8 kuuga saada kiusamise all kannatavate laste osakaalus saada üle 17%-line langus ning tulemused olid julgustavad ka teisel rakendamisaastal. Sellel õppeaastal kasutab programmi 32 Eesti kooli kokku üle 6500 õpilasega. Ettevalmistusi liitumiseks teeb veel 8 kooli ning peatselt saab sihtasutus ettevalmistusse võtta veel umbes 5 kooli. Pikaajaline eesmärk on jõuda kiusuennetustegevusega kõikide Eesti koolideni.  

Miks ja kuidas ERGO panustab? 

ERGO Eesti turundusdirektor Ines Estrin põhjendab ERGO panustamist usuga, et kiusamisjuhtumite ennetamiseks, märkamiseks ja lahendamiseks juba koolieas antud õpetus aitab vähendada riskikäitumist kogu ühiskonnas. „Ühiskond, kus märgatakse inimestevahelisi probleeme ja julgetakse ning osatakse nendega tegeleda, on terve ja selles on meeldiv elada. Soovime, et Kiusamisvaba Kooli tegevus jõuaks järjest enamate koolide, laste ning lastevanemateni – seetõttu toetame järgmisel 5 õppeaastal kokku umbes 25 kooli liitumist programmiga.“ 

Kuidas ettevõtjana kaasa lüüa? 

ERGO kutsub ka oma ärikliente Eesti koolide kiusuvabaks muutmises kaasa lööma. Näiteks saab esmalt Kiusamisvaba Kooli kodulehelt üles otsida oma piirkonna kool(id). Seejärel õppeasutusega ühendust võtta ja uurida, kas või kuidas oleks võimalik abistada. Näiteks on olnud koolidel raskusi programmi osalustasu maksmisega, mis on 2-3 eurot õpilase kohta aastas, sealjuures on ette tulnud olukordi, kus mõni kool on jätnud seetõttu programmi kandideerimata. 

Koolid korraldavad ka mitmesuguseid laatasid, kontserte või muid ettevõtmisi, mille tulu on võimalik suunata kooli kiusuvabaks muutmisele. Miks mitte ka enda ettevõttega ürituse korraldamisel kaasa lüüa ja tulu annetada KiVa programmile? Alati on võimalik korraldada ka mõni vahva kampaania või ettevõtmine oma ettevõttes toetamaks oma piirkonna kooli.  

Kiusamisvaba Kooli tegevust saab toetada ka eraisikuna Ma armastan aidata keskkonna kaudu või teha annetus otse sihtasutuse kontole EE312200221056518192 Swedbankis.