E-kontorisse

Menüü

Harrastussportlaste kindlustus

Kevadel kisub paljusid järjest enam jooksurajale, kus töömõtteid selgeks mõelda või hetkeks unustada. Annika Mällo, ERGO isikukindlustuse grupi juht selgitab, mis on harrastussportlase kindlustus:

Harrastussportlane on igaüks, kes enda tervisest hoolib ning aeg-ajalt ka rahvaspordivõistlustel osaleb. Tegijal tuleb ikka ette, et mõni lihas või liiges saab sporti tehes viga. Seetõttu tasub sõlmida kindlustus, mis aitab katta ka treeningul või võistlusel saadud vigastustega seotud kulusid.

Miks sõlmida harrastussportlase kindlustus ERGOs:
  • kindlustus kehtib ööpäev läbi, nii sportides (treeningul, võistlusel) kui ka igapäevatoimetusi tehes; 
  • kindlustus katab õnnetusejärgsed ravikulud, mida haigekassa ei hüvita – näiteks kui hambalt killu välja kukud, vajad taastusravi või abivahendeid (nt kargud, liigesetugi jmt)
  • päevaraha hüvitis korvab saamata jäänud osa päevapalgast, mida haigekassa ega tööandja ei maksa. Nii säilib harjumuspärane sissetulek. 
  • püsiva puude hüvitis aitab uue olukorraga kohaneda.
Näiteks: 25aastasele jooksuharrastajale on aastane võistlusspordi kattega õnnetusjuhtumikindlustuse leping igakuise kindlustusmaksega ligi 7 eurot. Sama vana jalgratturi puhul on igakuine makse jääb 12 euro kanti. Kui lisame mõlema kindlustusele ka päevaraha, on jooksjal kuumakseks ligi 11 eurot ning jalgratturil peaaegu 18 eurot. Lisaks treeningutele ja võistlustele kehtib õnnetusjuhtumi kaitse ka igapäevatoimetusi tehes. Näite arvutamisel on valitud kaitsed: püsiv puue 50 000 eurot, surmahüvitis 20 000 eurot, ravikulude hüvitis 10 000 eurot.

ERGO ei paku võistlusspordi katet vaid näiteks langevarjuritele, poksijatele, vabavõitlejatele ja teistele sarnaste aladega tegelejatele.

Küsi pakkumust