E-kontorisse

Menüü

Muudatused liikluskindlustuse vormis

Liiklusõnnetuse teate vorm (sini-kollane blankett) uuenes

Juba pikka aega Eestis kasutusel olnud vorm „Liiklusõnnetuse teade“, mida on hea kasutada liiklusõnnetuse vormistamiseks, sai eelmisel aastal uue kuue.

Nimetatud vormi esimene külg on samade andmeväljadega kasutusel kogu Euroopas. Kui Teile juhtub kätte mõnes teises Euroopa riigis kasutusel olev võõrkeelne vorm, siis kui vaatate eestikeelselt vormilt lahtrite kirjeldusi, on võimalik ka võõrkeelne vorm õigesti ära täita.

Liiklusõnnetuse teate vormi tagumine külg on aga riigiti erinev ja selle täitmiseks ei saa teises keeles olevat vormi aluseks võtta.

Mis siis muutus uuel liiklusõnnetuse teate vormil võrreldes vanaga:

 • Vanal liiklusõnnetuse teate vormil tuli täita ainult esimene lehekülg. Vormi tagumisel leheküljel oli informatiivne tekst ja sinna midagi kirjutada ei olnud vaja. 
 • Samuti oli vanal liiklusõnnetuse teate vormil mõlema osapoole all osas märkuste lahter, kus liiklusõnnetuse põhjustanud osapool sai kinnitada oma allkirjaga, et tema on vastutav liikluskahju põhjustamise eest. Uuel vormil sellist märkust enam ei ole. 
 • Uue vormi esiküljele kirjutatakse andmed õnnetuse kohta, seal hulgas osalenud isikud, sõidukid, aeg, koht ja asjaolud. 
 • Sõidukite ja isikute andmete üleskirjutamisel palume olla tähelepanelik, et kirja saaks õigete sõidukite ja isikute andmed. Kui sõiduki andmetes peaks juhuslikult eksitama ja teine pool hiljem kindlustusse ei tule, siis võib osutuda keeruliseks tuvastada kellega või millise sõidukiga oli tegemist. Kuid just see info on kahju hüvitamiseks olulise tähtsusega. 
 • Kindlasti tuleks ära märkida asjaolud, teha vastavad ristid lehe keskel olevate asjaolude kohta.  
 • Esikülje alaosas kinnitavad mõlemad osapooled oma allkirjaga andmete õigsust. Selle allkirja andmisega ei võta kumbki osapool endale vastutust, vaid ainult kinnitab, et teatel esitatud andmed on õiged.
Vastutuse kinnitamine toimub teate vormi tagumisel küljel. Täitke see lehekülg hoolikalt ja kindlasti allkirjastage mõlema osapoole poolt.

 • Tagumisel küljel märgitakse  ristikesega, kumma sõiduki juht põhjustas liiklusõnnetuse.
 • Täiendavalt tuleks juurde lisada selgitus, miks osapooled on sellisel arvamusel. Selgitusse tuleks kirjutada põhjustaja poolt tehtud või tegemata jäetud tegevused, mis põhjustasid liiklusõnnetuse.
 • Näiteks: Sõiduki A juht ei märganud, et sõiduk B ees pidurdas ja sõitis sõidukile B tagant otsa.
 • Oluline on nüüd kindlasti mõlema osapoole poolt lisada allkiri järgnevasse kasti, kus on koht sõidukijuhtide allkirjade jaoks. Siia lisatud allkirjadega kinnitavad osapooled oma seisukohta liiklusõnnetuse põhjustaja osas.
 • Alumise osa teate vormi tagumiselt lehelt täidab osapool, kes taotleb kindlustuselt kahju hüvitamist.

Juhul kui Liiklusõnnetuse teade on lõpuni ja korrektselt täidetud, siis ei ole enamasti vaja kindlustuses kohapeal täiendavaid seletusi kirjutada.

Osta liikluskindlustus