E-kontorisse

Menüü

Mida teha, et koolivaheaeg oleks lastele ohutu

11. juuni 2015

Koolivaheaeg on käes ning lastel seega rohkem võimalusi õues olla ja põnevat tegevust leida.
See tähendab aga, et vanematel peab laste jaoks veelgi rohkem tähelepanu jaguma, et omapäi olemine õnnetusi kaasa ei tooks.

Mängimine ja sportimine on väikese inimese tähtis töö, kuid vanemad peavad jälgima, et kõik tegevused oleks lapsele ohutud ja turvalised.

Mida iseseisvamaks laps muutub, seda suurem risk on saada vigastusi. Statistika põhjal on kuni 10aastastel poistel ja tüdrukutel võrdne risk sattuda haiglasse, kuid alates 10. eluaastast on vigastuste tõttu ravi vajajatest poisse kaks kolmandikku ja tüdrukuid üks kolmandik. Peaaegu pooled arstiabi vajanud vigastustest saadakse puhke- ja vabaajategevustes. Seetõttu tasub just nüüd, koolivaheaja eel, meelde tuletada hädaabinumbrit 112, et ka lapsed teaks, kuhu ja kuidas õnnetuse korral helistada.

Paljudes koduaedades on üles seatud batuudid, mis eelkõige väiksematele lastele palju rõõmu pakuvad. Samas tuleks tagada batuudil hüppamise ohutus turvavõrguga.

Lapsevanemad peaksid teadma, kellega ja kus nende laps mängib. Oluline on ka jälgida, et keskkond, kus laps toimetab, oleks turvaline. Näiteks suvilas või maakoduski tuleb kontrollida, kas suitsuandurid on olemas ja ka töökorras. Samuti välistage olukord, kus lastel oleks võimalus akendel või rõdupiiretel kõlkuda.

Õnnetusi aitab ära hoida ka laste ja vanemate sõbralik ning usalduslik suhe - nii saab rahulikult ja pingevabalt ühiselt kõik võimalikud ohud läbi arutada ning omavahel kokku leppida, millised on turvalised valikud.

Lisaks lapsele võimalike ohtude selgitamisele võiks kaaluda ka õnnetusjuhtumikindlustuse lepingu sõlmimist. Eraldi saab kindlustada trennis käivad lapsed, kus sporditraumade oht on võrdlemisi suur. Kui tegu on võistlusspordiga, tuleb kindlustuskaitses eraldi kokku leppida.

ERGO kogemus näitab, et kõigist lastega toimunud traumadest moodustavad sporditraumad 40%. Seda riski on juba paljud vanemad teadvustanud - ERGO kindlustusportfellist moodustavad lastele sõlmitud õnnetusjuhtumikindlustuse lepingud juba viiendiku. ERGOs saab valida kindlustushüvitiste kombinatsioonide vahel, võimalik on sõlmida nii ühe pereliikme kui ka kogu pere leping.

Õnnetusjuhtumikindlustus aitab leevendada õnnetusest tulenevaid rahalisi tagajärgi, kuid ei võta ära lapse ega pere valu. Seetõttu ärge kartke vaeva, mis tuleks näha lapse elu- ja mängukeskkonna turvalisemaks muutmiseks.

ANNIKA MÄLLO, ERGO isikukindlustuse grupi juht

Loe lähemalt siit: https://www.ergo.ee/erakliendile/onnetusjuhtumikindlustus