Elukindlustus+ ettevõtetele

Iga ettevõtte suurim väärtus on tema töötajad. Hea ettevõtte juht, ERGO Elukindlustus+ on võimalus, mida lisada oma töötajate motivatsioonipaketti. ERGO Elukindlustus+ on sedavõrd paindlik, et saad ise valida, keda kindlustad, millised kindlustuskaitsed ja -summad valid. Paku oma töötajatele vajalikku turvatunnet ning kindlusta endale hooliva tööandja kuvand.

Küsi nõustamist 

Elukindlustus+ annab Sinu töötajale kindlustunde, et tema perekond on majanduslikult kindlustatud ka õnnetuse või surmajuhtumi korral.

Haigused käivad kahjuks mööda inimesi ning paranemine tõsisest terviserikkest või toimetulek eluohtliku haigusega on piisavalt keeruline ka ilma muude kohustusteta. Tuleme töötajale appi, kui teda peaks tabama mõni raske haigus. Kindlustuskaitset pakume kuni töötaja 75. eluaastani.

Vähikindlustus ja kuni 38 kriitilise haiguse kaitse. Vähidiagnoosi saab Eestis ligi 10 000 inimest aastas. Moodne meditsiin on haigusele julgelt vastu astunud, kuid raviteekond on siiski raske. Kindlustus aitab pärast diagnoosi saamist paranemisele keskenduda. Kindlustuskaitset pakume kuni töötaja 69. eluaastani.

Puuduva töövõime kaitse. Õnnetus või haigus võib röövida töövõime. Selle ulatuse määravad Eesti Töötukassa eksperdid. Kindlustus tuleb appi, kui meditsiiniliselt tõendatud haiguse või kehavigastuse tagajärjel on puuduv töövõime määratud vähemalt 12 järjestikuseks kuuks. Kindlustada saab töötajaid vanuses 18–64 eluaastat.

Haigla päevaraha kaitse. Keegi meist ei taha haiglavoodisse sattuda, kuid raskemast õnnetusest või haigusest paranemiseks pole tihti teist teed. Esimesena Eestis saad ERGOst valida haigla päevaraha kindlustuse ehk hüvitise haiglas viibitud päevade eest. Kindlustada saab töötajaid kuni 69. eluaastani ning haigla päevaraha makstakse maksimaalselt 182 päeva aastas.

Õnnetusjuhtumikindlustus. Õnnetusjuhtumikindlustusega saad kindlustada oma töötajad püsiva puude tekkimisel, surmajuhtumi või trauma korral. Lisaks pakume päevaraha hüvitist ja täiendava meditsiinilise abi kaitset.

Küsi nõustamist 

Miks kindlustada oma töötajad ERGOs

  • Otsene samm hoolivamaks ettevõtteks saamisel
  • Suureneb töötajate pühendumus, turvatunne ja lojaalsus
  • Motivatsioonipakett on mitmekülgsem ja kaasaegsem
  • Paranemisele keskendudes naaseb hea töötaja kiiremini tööle
  • Tööandja näitab end vastutustundliku ja peresõbralikuna
  • Kindlustuskaitse kehtib ööpäevaringselt kogu maailmas