ERGO toetab

ERGO soovib kaasa aidata Eesti elukeskkonna turvalisemaks ja hoolivamaks muutmisele, ning toetada väljapaistvates valdkondades tipptegijate arengut. Selleks:

  • toetame Eesti elu edenemist läbi sponsorluse.
  • suuname kindlustustegevust selliselt, et suurendada iga inimese ja ettevõtte kindlustunnet

ERGO tegevustes on esiplaanil tulemuslikkus ja professionaalsus ning sellest tulenevalt eelistame ka oma sponsorlusprojektide valikul neid, kelle tegevused on:

  • omas valdkonnas silmapaistvad ja valdkonda edasiviivad,
  • tulemuste saavutamiseks järjepidevad ja läbimõeldud,
  • ühiskonnas laia kõlapinnaga,
  • suure ja pikaaegse mõjuga elukeskkonna muutmisel turvalisemaks ja elamisväärsemaks,
  • piirkonna elu edendavad.
On Sul mõni innovaatiline ja ühiskonnale kasulik idee? Täida sponsorlusavaldus SIIN 
Image: /photos/noorte-sportlaste-stipendium-1.jpg

Noorte sportlaste stipendium 


Soovime toetada Eesti inimeste tervislikke eluviise ja usume, et spordi harrastamine mõjutab positiivselt ja pikaajaliselt kogu ühiskonna tervist. Oleme leidnud, et paljud noored katkestavad spordiga tegelemise iseseisva elu alustamise hetkel ehk vanusevahemikus 16-25 aastat, sest täiskasvanuks saades tuleb spordiga tegelemist ise finantseerida. ERGO soovib anda oma panuse ja toetada pühendunud noorte spordiharrastuse jätkamist.

Image: /photos/olympia-komitee.jpg

Olümpialiikumine

Alates 2010. aastast toetame koostöös Eesti Olümpiakomiteega Eesti sportlaste ettevalmistust olümpiamängudeks. Pakume Eesti tippsportlastele kindlustunnet, et neil oleks võimalik keskenduda olümpiaettevalmistustele.


Päästeliit


ERGO üheks olulisemaks tegevuseks on ennetustöö ning just seetõttu oleme Päästeliidu Ligimesekaitsjad. 
Esimesena Eestis pakume võimalust sõlmida vähikindlustust. 
Vastutustundliku ettevõttena anname oma panuse vähihaiguse ennetusel - teeme koos Vähiliiduga teavitustööd ja kutsume juba varakult oma tervisele mõtlema. Seda kõike ikka tervema Eesti heaks.   Vähikindlustuse kindlustusmaksetest toetame Eesti Vähiliitu.