Pension


Alates 1. veebruarist 2022 hakkas ERGOs sõlmitud pensionikindlustuse lepingute väljamakseid teostama sotsiaalkindlustusamet. Muudatus puudutas kliente, kellele 2. pensionisamba väljamakseid pensionilepingu alusel teostas seni ERGO ja kes ei soovinud pensionilepingut erakorraliselt lõpetada.

Klientide jaoks muutus alates 01. veebruarist 2022 väljamakse tegija nimi. ERGO kandis pensionilepingute, mille alusel hakkab pensionimakseid tegema sotsiaalkindlustusamet, kokkulepitud tagastusväärtused riigieelarvesse 2022. aasta jaanuaris. Pensionilepingute üleandmine on tingitud eelmisel aastal jõustunud kogumispensionide seaduse muudatusest ehk pensionireformist, millega riik võimaldas soovijatele 2. pensionisamba raha ennetähtaegset väljamakset. Samuti nägi seadus kindlustusandjale ette õiguse otsustada, kas anda pensionilepingute edasise täitmise üle Sotsiaalkindlustusametile.  

Pensionilepingute väljamaksed 

Need kliendid, kes vastavalt kogumispensionide seadusele teatasid meile oma soovist pensionileping üles öelda (tähtaeg oli 30.06.2021), nende pensionileping lõppes 31. augustil 2021. ERGO maksis pensionilepingus kokkulepitud tagastusväärtuse klientidele välja septembris 2021. Tagasiostuväärtusest arvutati maha 10% tulumaksu.

Lisainfo ja küsimused: elukindlustus@ergo.ee või 610 6677