Pension

II samba väljamaksed ERGOs

Õigus saada soodustingimustel kogumispensioni ehk II samba väljamakseid saabub siis, kui oled liitunud II sambaga ja jõudnud pensioniikka (vanaduspensioni iga miinus 5 aastat). Sarnaselt riiklikule pensionile ei ole ka kogumispensioni väljavõtmine kohe kohustuslik - võid minna nii vanaduspensionile kui saada kogumispensioni väljamakseid või lükata edasi kas ühe või mõlema pensioni saamist.

Kindlustuspension

II pensionisamba väljamaksete maksustamine al. 01.01.2021


Alates 1. veebruarist 2022 hakkab ERGOs sõlmitud pensionikindlustuse lepingute väljamakseid teostama Sotsiaalkindlustusamet. Muudatus puudutab kliente, kellele 2. pensionisamba väljamakseid pensionilepingu alusel teostas seni ERGO. Kliendi jaoks muutub pangaülekandel vaid väljamakse teostaja ning tulevikus hakkab kliendisuhtlus toimuma Sotsiaalkindlustusametiga.
Loe lähemalt siit