Pension

II samba väljamaksed ERGOs

Õigus saada soodustingimustel kogumispensioni ehk II samba väljamakseid saabub siis, kui oled liitunud II sambaga ja jõudnud pensioniikka (vanaduspensioni iga miinus 5 aastat). Sarnaselt riiklikule pensionile ei ole ka kogumispensioni väljavõtmine kohe kohustuslik - võid minna nii vanaduspensionile kui saada kogumispensioni väljamakseid või lükata edasi kas ühe või mõlema pensioni saamist.

Kindlustuspension

II pensionisamba väljamaksete maksustamine al. 01.01.2021


TEAVITUS

Alates 1. veebruarist 2022 hakkab ERGOs sõlmitud pensionikindlustuse lepingute väljamakseid teostama sotsiaalkindlustusamet. Muudatus puudutab kliente, kellele 2. pensionisamba väljamakseid pensionilepingu alusel teostas seni ERGO ja kes ei soovinud pensionilepingut erakorraliselt lõpetada.

Klientide jaoks muutub alates 01. veebruarist 2022 väljamakse tegija nimi. ERGO kannab pensionilepingute, mille alusel hakkab pensionimakseid tegema sotsiaalkindlustusamet, kokkulepitud tagastusväärtused riigieelarvesse 2022. aasta jaanuari jooksul. Pensionilepingute üleandmine on tingitud eelmisel aastal jõustunud kogumispensionide seaduse muudatusest ehk pensionireformist, millega riik võimaldas soovijatele 2. pensionisamba raha ennetähtaegset väljamakset. Samuti nägi seadus kindlustusandjale ette õiguse otsustada, kas anda pensionilepingute edasise täitmise üle Sotsiaalkindlustusametile.  

Pensionilepingute väljamaksed 

Need kliendid, kes vastavalt kogumispensionide seadusele teatasid meile oma soovist pensionileping üles öelda (tähtaeg oli 30.06.2021), nende pensionileping lõpeb 31. augustil 2021. ERGO maksab pensionilepingus kokkulepitud tagastusväärtuse klientidele välja hiljemalt 30.09.2021. Tagasiostuväärtusest arvutatakse maha 10% tulumaksu.

Lisainfo ja küsimused: elukindlustus@ergo.ee või 610 6677