E-kontorisse

Menüü

Pension

II samba väljamaksed ERGOs

Õigus kohustusliku kogumispensioni ehk II samba väljamakseteks saabub siis kui oled liitunud II sambaga ja saanud vanaduspensioni ealiseks. Sarnaselt riiklikule pensionile ei ole ka kogumispensioni väljavõtmine kohe kohustuslik - võid minna nii vanaduspensionile kui saada kogumispensioni väljamakseid või lükata edasi kas ühe või mõlema pensioni saamist.

Väljamaksete võimalused

II samba väljamaksete võimalused sõltuvad II samba sissemaksetest, mida mõjutavad töötasu suurus, kogumisperioodi pikkus, valitud pensionifondide tootlus ja pensionikoguja vanus. Pensionivara väärtust võrreldakse rahvapensioni kordse määraga.
 • Kui pensionivara väärtus on kuni 10 rahvapensioni määra (ehk 1893,10 €), siis on õigus ja võimalus võtta välja kogu summa korraga. Samuti on võimalus võtta regulaarseid makseid pensionifondist.
 • Kui pensionivara väärtus on 10-50 rahvapensionimäära (ehk 1893,10 - 9465,50€), siis on võimalus regulaarsetele väljamaksetele pensionifondist. Kui kogutava pensionivara väärtus on üle 6000 euro, on ERGOs võimalus sõlmida eluaegsete väljamaksetega pensionileping.
 • Kui pensionivara väärtus on 50-700 rahvapensionimäära (ehk 9465,50 - 132 517€), siis on õigus sõlmida mitu eluaegsete väljamaksetega pensionilepingut.
 • 700 rahvapensionimäära (132 517€) ületavat summat on võimalik jätta pensionikontole, võtta regulaarsed väljamaksed pensionifondist või võtta kogu summa välja ühekordse väljamaksena.
Pensionilepingu alusel maksab kindlustusselts regulaarset pensioni elu lõpuni.

Rahvapensioni suurus määratakse riiklikult ning selle määr muutub iga aasta 1. aprillil (alates 01.04.2018 on see 189,31 eurot).

Enne lepingu sõlmimist soovitame kohtumist meie spetsialistiga, et selgitada välja just Sinu vajadustele sobiv leping. II samba pensioni väljamakse avaldusi saab esitada ja pensionilepinguid sõlmida kõikides ERGO esindustes üle Eesti.

Ühekordne väljamakse pensionifondist

II samba eesmärk on võimaldada pensioni saajale lisasissetulek elu lõpuni kuid kui pensionifondi on kogunenud summa, mis on 10 või vähem rahvapensioni määra, on võimalus saada kogu summa ühekordse maksena oma pangakontole. Kuna pension on maksustatav tulu, peetakse väljamaksest kinni ka tulumaks. Maksustamisest saab lugeda lähemalt siit

Kui ei ole soovi kogu summat korraga välja võtta, võib kokku leppida fondipensioni ja regulaarseid väljamakseid tehakse seni, kuni kogu summa on välja makstud.

Kuigi ka 10 või vähema rahvapensioni määra korral on isikul õigus sõlmida penisonileping, on elu lõpuni makstava regulaarse väljamakse summa sel juhul põhjendamatult väike. Seetõttu ei soovita ERGO isikutel, kelle pensionikonto väärtus on 10 või vähem rahvapensioni määra, pensionilepingut sõlmida.

II samba väljamakse avaldusi saab esitada kõikides ERGO esindustes üle Eesti.

Pensionivara väärtust võrreldakse rahvapensioni kordse määraga. Rahvapensioni määr muutub kord aastas 1. aprillil. Alates 01.04.2018 on rahvapensioni määr 189,31 eurot.

Regulaarsed väljamaksed pensionifondist

Kui pensionikonto väärtus on alla 50 rahvapensioni määra, on õigus regulaarseteks väljamakseteks otse pensionifondist. Selleks tuleb sõlmida fondipensioni leping. Fondipensioni lepingu alusel makstakse pensioni enamasti seni, kuni pensionikontol olev vara saab otsa. Investeerimisrisk on endiselt osakuomaniku kanda, mistõttu võib pensionikonto väärtus fondipensioni ajal nii tõusta kui ka langeda.

Fondipensioni lepingu sõlmimisel saab isik määrata lepingu kestuse, väljamakse summa arvutamise meetodi ja väljamaksete sageduse (kord kuus, kord kvartalis, kord aastas). Kogumispensionide seadus kehtestab isiku vanusest sõltuva minimaalse kestuse, millest lühemat ei ole võimalik määrata.

Fondipensioni minimaalne arvestuslik kogukestus
Isiku vanus
Kestus
60
12 aastat
61 – 62
11 aastat
63 – 64
10 aastat
65 – 66
9 aastat
67 – 68
8 aastat
69 – 70
7 aastat
71 – 72
6 aastat
73 – 74
5 aastat
75 – 76
4 aastat
77 – 78
3 aastat
79 või enam
2 aastat


Kes ei soovi fondipensioni, võib sõlmida elukindlustusseltsiga ka pensionilepingu, mille alusel elukindlustusselts maksab kokkulepitud summat Sinu elu lõpuni.

II samba väljamakse avaldusi saab esitada kõikides ERGO esindustes üle Eesti

Pensionivara väärtust võrreldakse rahvapensioni kordse määraga. Rahvapensioni määr muutub kord aastas 1. aprillil. Alates 01.04.2018 on rahvapensioni määr 189,31 eurot.

Eluaegne pensionileping

Olenevalt II pensionisambasse kogutud summast on Sul pensioniikka jõudes õigus sõlmida üks või mitu pensionilepingut. ERGOs on võimalik sõlmida garanteeritud intressiga pensionileping, mille puhul jääb investeerimisrisk kindlustusseltsi kanda.

Soovitame pensionilepingu sõlmida juhul, kui Sinu pensionivara väärtus ületab 50 rahvapensioni määra. Nii tagad, et II pensionisambast tehtavad väljamaksed on arvestatav lisa riiklikule pensionile.

Pensionimakse arvutamisel võtame arvesse garanteeritud intressimäära, lepingu kulud ja pensionisaaja keskmise oodatava eluea. Praegu pakutav garanteeritud intressimäär on 0,3%, lepingu sõlmimise tasu on 0,8% kindlustusseltsile laekuvast maksest + 46 €, haldustasu 3,5% aastapensionist. 65-aastase inimese keskmiseks oodatavaks elueaks arvestame 18,1 aastat.

Pensionilepingu sõlmimisel lepime kokku järgnevas:

 • väljamaksete sagedus (kord kuus või kord kvartalis),
 • regulaarse makse suurus,
 • garantiiperiood.
Garantiiperioodiga pensionilepingu alusel maksab ERGO pensioni elu lõpuni ja võtab samas lisakohustuse maksta pensioni igal juhul ka garantiiperioodi lõpuni. See tähendab, et kui pensionisaaja garantiiperioodi jooksul sureb, jätkab ERGO garantiiperioodi lõpuni väljamakseid soodustatud isikutele. Lisaks regulaarsele väljamaksele on kindlustusselts kohustatud II samba pensionilepingutelt tekkinud kindlustustehnilisest kasumist vähemalt 50% välja maksma.

Pensionilepingu saab sõlmida kõikides ERGO esindustes üle Eesti.

Pensionivara väärtust võrreldakse rahvapensioni kordse määraga. Rahvapensioni määr muutub kord aastas 1. aprillil. Alates 01.04.2018 on rahvapensioni määr 189,31 eurot.

Pensionilepingu üldtingimused TI.0106.11.pdf

II pensionisamba väljamaksete maksustamine

Alates 2018. aastast on kõigi sissetulekute maksuvaba tulu määr ühes kuus 500 eurot. Kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele. See tähendab, et nii riikliku pensioni (I samba) kui ka kohustusliku kogumispensioni (II samba) tulumaksuvaba limiiti ületava osa pealt tuleb maksta tulumaksu.

Pensionide maksustamise põhimõtted

 • Pensionidele mõeldud tulumaksuvaba määra kohaldatakse kõigile sissetulekutele ühiselt, kusjuures maksuvaba määra arvestamisel võetakse kõigepealt arvesse riiklikku pensionikindlustust ja seejärel kohustuslikku kogumispensioni. 
 • Kui II samba puhul tehakse inimesele väljamakseid nii pensionilepingu alusel kui ka pensionifondist, on maksuvaba määra kasutamisel kindlustusandjal eelisseisund pensionifondi ees. 
 • Maksuvaba määra ületava osa pealt tuleb maksta tulumaksu. 
 • Maksuvaba määra arvestatakse I ja II samba puhul jooksvalt. Tulumaksu peab kinni väljamaksja, s.o fondipensioni puhul registripidaja ja pensionilepingu korral kindlustusandja. Lisainfot saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.