Kodu

Käitumine kahjujuhtumi korral


 • Tee kõik, et tekkinud kahju ei suureneks.
 • Teata juhtunust pädevale ametkonnale – politseile, tuletõrjele vms.
 • Võimalusel tee kahjustustest pildid.
 • Teata juhtunust ERGO esindusele esimesel võimalusel.
 • Esita kindlustusseltsile kirjalik hüvitistaotlus, mis annab aluse kahju käsitlemiseks ja hüvitamiseks.
 • ERGO Maksi kodukindlustusega kaasneb tasuta ERGO Koduabi, mis annab ööpäevaringset esmaabi koduga juhtunud õnnetuse korral. Tasuta abi osutatakse ERGO Koduabi telefonil 655 5401.
 • Vargusest ja vandslismist tuleb teatada politseile. Kui juhtumist ei ole veel politseile teatatud, tehke seda palun Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel. Politseile avalduse esitamine.
Varakahju hüvitistaotlus AN.0765.11

ERGO Koduabi

ERGO Koduabi annab ööpäevaringset esmaabi koduga juhtunud õnnetuse korral. Kõik allpool loetletud esmaabiteenused on ERGO Maksi kodukindlustuse kliendile tasuta.

 • Kui oled kaotanud kodu võtmed ega pääse koju, tuleb kohale lukuabi.
 • Kui kodus on purunenud toru, tuleb toruabi ja korraldatakse kodu kuivatamine ning koristamine.
 • Kodu kuivatamine ja koristamine korraldatakse ka siis, kui kodu on suurveest üle ujutatud.
 • Kui vandaal on lõhkunud akna, kaetakse purunenud akna ava ajutiselt kinni.
 • Kui kodus on käinud vargad, valvatakse kodu kuni selle kindlalt sulgemiseni. Samuti aidatakse katta lõhutud akende või uste avad ja paigaldada uus lukk.
 • Kui tulekahju järel pole võimalik enam kodus elada, siis valvatakse kodu kuni selle kindlalt sulgemiseni.
 • Kui torm on hoone lõhkunud, aidatakse katta tormi tekitatud avad. Kui kodu jääb elaniketa, valvatakse seda kuni kindlalt sulgemiseni.
 • Kui ükskõik millise eespool nimetatud õnnetuse tõttu ei ole võimalik kodus elada, siis majutatakse pere ajutiselt mujale.
 • Koduabi annab alati nõu ja tagasisidet, vaatab kahju üle ja edastab kahjuteate ERGOle.
Abi kutsumiseks helista ERGO Koduabi telefoninumbrile 655 5401. Tasuta abi osutatakse üksnes siis, kui helistad just sellele numbrile.

Juhtumist teataja andmed

Juhtumi andmed


Failide lisamine (kokku maksimaalselt 30MB)

Kindlustushüvitise maksmine


Palun tutvuge ERGO isikuandmete töötlemise põhimõtetega, mis aitab teil paremini mõista, kuidas ERGO teie isikuandmeid käsitleb.