Õnnetusjuhtumikindlustus

Elus on ootamatusi ja tegijal juhtub. Siin tuleb appi õnnetusjuhtumikindlustus. Õnnetusjuhtumikindlustusega maksame hüvitist nii kergemate vigastuste (valu- ja päevaraha) kui püsiva tervisekahjustuse korral, et saaksid kulutuste pärast muretsemata oma paranemisele keskenduda.

Miks kindlustada ERGOs

  • ERGOs saad õnnetusjuhtumikindlustuse sõlmida ühe lepinguga kogu perele.
  • ERGO maksab hulgivigastuste korral valuraha hüvitist iga vigastuse eest
  • ERGO hüvitab õnnetuses viga saanud hammaste ravi ja taastamise.
  • ERGO hüvitab päevaraha alusel õnnetuse (trauma) tagajärjel saamata jäänud tulu.
  • Vajalikud kaitsed sportlastele ja ohtliku töö tegijatele
  • Pakume kiiret ja professionaalset kahjukäsitlust.

SOOVIN NÕUSTAMIST

Kuidas valida kindlustussummat?

Mõtle oma väljaminekutele, mis võivad tekkida seoses traumaga – taastusravi, abivahendid, retseptiravimid, uus kodu või kodu ümberehitus. Lisa ootamatutele väljaminekutele püsikulud, mida tasud igakuiselt – pangalaenude maksed, krediitkaartide intressid, igapäevakulutused toidule, kommunaalkulud, laste trennid jne. Soovitame püsiva puude hüvitise kindlustussummaks valida Sinu 6 aasta netopalga. Eesti keskmist palka (2022. a I kvartalis oli keskmine brutosissetulek kuus 1593 eurot) teeniva inimese õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussumma võiks olla minimaalselt 100 000 eurot (püsiva puude hüvitis), mis teeks 35-aastase inimese kindlustusmakseks umbes 8 eurot kuus.
Laste kindlustamisel soovitame valida võimalikult suurt püsiva puude hüvitise kindlustussummat, et püsiva tervisekahjustuse korral saaks pakkuda parimat toetust.

Hea teada!

  • Kindlustus kehtib ööpäev läbi – nii tervisesportides, töötades kui ka igapäevatoimetusi tehes. Samuti on võimalik laiendada kindlustuskaitset ka võistlusspordile ja ohtlikule tööle.
  • Ravikulu hüvitis korvab õnnetuse tagajärjel tekkinud ravikulud, mida ei hüvita tervisekassa näiteks kui hambast killu välja kukud, vajad taastusravi või abivahendeid (nt kargud, liigesetugi jmt).
  • Päevaraha hüvitis korvab saamata jäänud osa päevapalgast, mida tervisekassa ega tööandja ei maksa. Nii säilib harjumuspärane sissetulek.
  • Püsiva puude hüvitis aitab, kui õnnetuse tagajärjel tekkinud püsiva tervisekahjustuse tõttu tuleb teha suuri väljaminekuid. Näiteks ehitada ümber kodu.

Õnnetusjuhtumikindlustuse korduma kippuvad küsimused

Mis on õnnetusjuhtum?

Milline on elu- ja õnnetusjuhtumikindlustuse erinevus?

Miks on õnnetusjuhtumikindlustus vajalik?

Kellele on õnnetusjuhtumikindlustus vajalik?

Mida panna tähele lepingu sõlmimisel?

Kui midagi juhtub, siis kuhu tuleb pöörduda?

Kellele makstakse välja hüvitis?

Tutvu tingimustega.