Reisikindlustus

Seoses sõjalise konfliktiga Iisraelis soovitame ilma möödapääsmatu vajaduseta sinna reisimist vältida. Juhime tähelepanu, et sõjaolukorras ei ole meil kahjuks võimalik teile kindlustuskaitset pakkuda. Kui viibite hetkel Iisraelis, jälgige Välisministeeriumi soovitusi (reisitargalt.vm.ee/riigid/iisrael), registreerige kindlasti oma asukoht ja suhelge oma reisikorraldajaga.


Hetkel ei paku ERGO reisikindlustust Iisraeli, Venemaale ja Valgevenesse reisimisel.

Osta reisikindlustus 


Teenuste ja lepingute info

+372 610 6500

Reisiabi 24/7

+372 633 3746Miks kindlustada ERGOs

 • Katame ka Eesti-siseste reiside ärajäämise või katkemisega seotud kulud.
 • Eestikeelne reisiabi seitse päeva nädalas ööpäev läbi.
 • Kui ostad kindlustuse 48 tunni jooksul pärast esimeste reisikulude tegemist (lennupiletid, majutus), hakkab reisi ärajäämise kaitse kehtima kohe.
 • Reisi katkemise korral organiseerime Sulle ise uued lennupiletid kas sihtkohta või tagasi koju ja vajaduse korral majutuse.
 • Pagasi hilinemise korral hüvitame esmatarbekaupade soetamise, lähtudes reisi eesmärgist. Nt suusapagasi hilinemise korral hüvitame suusavarustuse rentimise kulu.
 • Kui välismaal toimunud kahjujuhtumi tõttu on vaja helistada või e-kirju saata, hüvitame need sidekulud.
 • COVID-19 haigestumisel katame ravikulud ja reisi ärajäämisest või katkemisest tekkinud kahju.

Kindlustuskaitsed

Korduvreisikindlustus

Miks korduvreisikindlustus?
 • Kui reisid aasta jooksul mitu korda, siis on korduvreisikindlustus soodsaim lahendus.
 • Kindlustamist ei pea iga kord meeles pidama, võid muretult reisida.
 • Kui reisid erinevatesse piirkondadesse, vali laiem kaitse, arvestades kõige kaugemat sihtkohta.
 • Reiside arv aastas on piiramatu.
 • Saad valida kolme paketi vahel, st ühe reisi pikkus võib olla maksimaalselt 30, 60 või 90 päeva.
 • 30 päeva korduvreisikindlustuse saad kiirelt ja mugavalt osta ERGO e-kontorist.
Osta korduvreisikindlustus

ERGO Reisiabi

Reisija meelespea

ERGO soovitab:

 • Tutvu reisi ja konsulaarinfoga Välisministeeriumi kodulehel.
 • Kasuta Välisministeeriumi Reisi targalt veebirakendust, kui soovid saada infot olukorra kohta oma reisisihiks võetud riigis ning nõuandeid, mida teha hätta sattumisel.
 • Kui Sinu lend hilineb või tühistatakse, küsi lennujaamast selle kohta tõend.
 • Kui Sinu isiklikud esemed on varastatud, tee avaldus varguse kohta kohalikus politseis ja võta tõend.
 • Kui Sinu pagas jääb saabumata või on lennureisi käigus kannatada saanud, siis esita avaldus lennujaama pagasiteeninduses.
 • Hoia alles kõik tšekid, sest nende alusel hüvitame Sulle tehtud kulutused.
Ostan reisikindlustuse e-kontorist

Loen läbi ka korduma kippuvad küsimused  


 • Kas kindlustusleping aitab, kui olen juba välismaal ja pean varem koju tulema?
Sõltub tagasitulemise põhjusest. Näiteks, kui kodus keegi lähedastest ootamatult raskelt haigestub või sureb, siis on reisi katkestamine igati põhjendatud ja kindlustus aitab leida uued lennupiletid, et koju pöörduda. Samuti on mõjuvaks põhjuseks, kui näiteks kodu endaga juhtub midagi ning omanikul on vaja viivitamatult naasta või reisija vigastab end ja algselt plaanitud reisi jätkamine pole võimalik. Lihtsalt varem koju sõitmise soov, näiteks sihtkohas sajab vihma või reisiseltskond ei meeldi, ei ole piisavaks põhjuseks, et kindlustus korvaks koju tagasi tulemise kulud.
Kindlasti peab olema lepingus valitud reisitõrke ehk reisi ära jäämise ja reisi katkemise kaitse, sest ainult siis on reisikindlustusest taolises olukorras abi.
 • Kindlustusleping sõlmitud, aga selgus, et reis jääb ära. Kas reisi ära jäämisel hüvitatakse juba tehtud kulud? Mis saab majutuse eest tasutud rahast?
Kui tegemist on kindlustusjuhtumiga ja majutuse eest tehtud ettemaks, tuleb esmalt pöörduda majutusasutuse poole broneeringu tühistamiseks ja uurida, kas nad maksavad täielikult või mingis osas raha tagasi. Reisitõrke kaitse olemasolul aitab kindlustus hüvitada ette tasutud teenuse puhul selle osa, mida klient ei saa tagasi teenuse osutajalt.
 • Kui on teada, et reis jääb ära, kas saan oma kindlustuslepingu lõpetada?
Jah, enne reisi algust on võimalik oma kindlustusleping lõpetada ja tasutud kindlustusmakse kantakse kliendi kontole tagasi.
 • Kui reisifirma ei maksa raha tagasi ja kliendil on kindlustusleping olemas, kas kindlustus hüvitab piletid?
Esmalt soovitame raha tagasi saamiseks pöörduda reisifirma poole. Kindlustus hüvitab lennupiletite kulu osaliselt või täielikult vaid juhul, kui lennufirma ise raha tagasi ei maksa või kompenseerib ainult osa. Seda tingimusel, et reisitõrke kaitse on lepingus valitud, kindlustus on ostetud õigeaegselt ja tegemist on kindlustusjuhtumiga.  
 • Mida tähendab see, et reis peab algama Eestist? Minu lennuk väljub Riiast.
Kui lennuk väljub Riiast (või Helsingist), siis mingit transpordivahendit kasutades jõutakse ka sinna lennujaama. Ehk reisija jaoks algab reis hetkel, kui ta väljub kodust ja asub teele lennujaama või sadama poole.
 • Mille järgi ma peaksin valima oma lepingule reisitõrke kaitse summa? Mis see tavaline/keskmine summa on, mis selleks valitakse?
Reisitõrke summa tuleb valida vastavalt oma vajadustele ja ühte konkreetset soovitatavat summat ei ole. See oleneb, kui suures ulatuses on tehtud enne reisi kulutusi, mis reisi ära jäämisel vajavad katmist. Et oskaks valida just oma reisi jaoks sobivaima reisitõrke kindlustuskaitse summa, tuleks kokku arvestada kõik kulutused, mis tehakse enne reisi algust ühe reisija kohta, näiteks lennu- ja muuseumipiletid, majutus jm. Neid kulutusi, mida plaanitakse teha reisil, näiteks majutuse eest tasutakse või teatri-/muuseumipiletid ostetakse alles kohapeal, ei ole vaja arvestada, sest kui reis jääb ära, siis neid kulusid ka ei teki.
 • Mul on ümberistumistega reis. Kui juhtub, et lennuk hilineb ja ma ei jõua järgmisele lennule, mis siis saab? Kui palju varem ma pean olema järglennu lennujaamas?
Reisi planeerides tuleb juba varakult arvestada mõistliku ajavaruga, et jõuaks kenasti ühelt lennult teisele. Tasub jälgida, mis on konkreetse lennufirma või lennujaama soovitused, mitu tundi varem peaks lennujaamas olema. Eriti tasub aega varuda reisides laste ja vanavanematega, kes ei jõua ehk nii kiirelt kõndida, kuna suurtes lennujaamades võivad jätkulendude väravad asuda üksteisest kaugel. Olenevalt sihtkohast võib aega minna ka võimalikule täiendavale passikontrollile. Rusikareegli kohaselt peaks Euroopas arvestama kahe lennu vahele jäävaks ajaks minimaalselt 2 tundi ja väljaspool Euroopat 3 tundi.
 • Olen juba reisil. Kas mul on ikka veel võimalus sõlmida tervisekindlustus?
Reisikindlustus tuleb sõlmida enne reisi algust ning kogu reisi ajaks ehk Eestist lahkumisest kuni Eestisse naasmiseni. Kui reisil olles selgub, et see venib algselt planeeritust pikemaks, siis on võimalik reisi lõpukuupäeva poliisil muuta. Sellest tuleb aga kindlustust õigeaegselt teavitada.

 • Kas ERGO reisikindlustusel on koroonaviiruse COVID-19 kaitse?

Kui haigestute reisil olles COVID-19-sse, hüvitame ravikulud kuni 50 000 euro ulatuses. Reisitõrke korral hüvitame COVID-19-sse haigestumise korral kahju kuni 2000 euro ulatuses, kuid mitte rohkem, kui on poliisil märgitud reisi ärajäämise või reisi katkemise kindlustussumma.

 • Puutusin kokku COVID-19 positiivsega ja ei saa reisile minna, sest pean olema eneseisolatsioonis. Kas ERGO katab reisiks tehtud kulutused?
Eneseisolatsioonist ja karantiinist põhjustatud kulu me ei hüvita.

 • Lend hilines ligi 2 tundi. Kas kindlustus hüvitab sel puhul midagi?

Kindlustus aitab siis kui hilinenud lennu tõttu tekivad täiendavad kulud. Lihtsalt lennu hilinemisel on reisijal õigus nõuda hüvitist lennufirmalt, täpsemad juhised leiate siit


Olulised dokumendid