E-kontorisse

Menüü

Õigusabikulude kindlustus

  • Reisifirma poolt pakutud hotell ei vasta lubatule?
  • Tööandja vallandab Sind põhjuseta?
  • Pood ei võta tagasi sülearvuti, mis esimestel päevadel katki läks?
  • Autoremonditöökojas osutatakse mittekvaliteetset teenust?
  • Kindlustusandja keeldub Sulle põhjendamatult kahjusid hüvitamast?

Mis on õigusabikulude kindlustus? 

Õigusabikulude kindlustus aitab olukordades, kus Sinu või Su perega on käitutud ebaõiglaselt ning sellega kaasnevad rahalised kulutused või saamatajäänud hüvitised. ERGO hüvitab õiguse jalule seadmiseks kuluva raha, seisab Sinu õiguste eest ja annab juhiseid, kuidas tekkinud olukorras käituda.

ERGO õigusabikulude kindlustus aitab, kui oled sattunud vaidlustesse seoses...

...töö- või teenistussuhtega
Sa ei ole rahul lõpparve suurusega või on tööleping lõpetatud ebaseaduslikult.
...sõidukiga
Autoteeninduses remonditud auto on paari päeva pärast taas rikkis. Teenindus keeldub vea tasuta parandamisest, ehkki oled selle kõrvaldamise eest juba tasunud.
...kindlustuslepinguga
Kindlustusandja pakub põhjendamatult kindlustushüvitiseks vähem raha, kui Sulle kahju on tekitatud.
...lepinguvälise kahju tekitamisega
Maja haldaja on jätnud jääpurikad koristamata, mille tulemusena on purikas kukkunud Sinu autole ning maja haldaja ei ole nõus tekitatud kahju hüvitama.
...tarbijaõigustega
Müüja keeldub puudustega kaupa õigustamatult parandamast või ümber vahetamast.
...kinnis- või vallasasjadega
Ülemisel naabril lõhkeb veetoru ja Sinu korteri sisustus saab selle tagajärjel rikutud. Kahju tekitaja keeldub tekitatud kahjude hüvitamisest.

Õiguse jaluleseadmine on...

...kallis, keeruline ja aeganõudev
Praktika näitab, et kui eraisik satub vaidlusesse, kus vastaspool on tugevam, siis suhtutakse eraisiku, kui nõrgema osapoole nõudesse tihti üleolevalt. ERGO kogemuste põhjal võib aga väita, et õigusabikulude kindlustuse kliente võtavad vastaspooled märksa tõsisemalt. Tihti ei jõuagi ERGO klientide vaidlused kohtusse, vaid küsimused lahendatakse läbirääkimiste teel – kui vastaspool saab aru, et kahjunõude esitanul on tänu kindlustusele piisavalt ressursse kohtuskäimiseks, soovitakse probleem lahendada kiiresti ja väiksemate kuludega.

ERGO õigusabikulude kindlustus hüvitab Sulle järgmised kulud:

  • Esindaja, tunnistajate ja kohtuekspertiisi kulud 
  • Riigilõivud 
  • Vastaspoole kohtukulud tsiviilkohtumenetluses 
  • Sinu reisikulu välismaistes kohtutes toimuvatele istungitele ja tõlkekulud istungil 
  • Täitekulud

Õigusnõustamine

Õiguslike vaidluste tekkimisel ja kindlustusjuhtumitega seotud küsimustes saate alati abi ERGO Õigusabi nõuandeliinil.

Vali kahe toote seast endale parim:

Lisakaitse sõidukitega seotud vaidlustes:
hüvitab lisaks erakliendi tootes sisalduvale loetelule Sinu ja Sinu pereliikmete õigusabikulud, mis on tekkinud sõiduki omamisega või selle juhtimisega seotud vaidlustes.
Lisandub kuutasu 3 EUR.

Hüvitatavad õigusabikulud
Eraklient
Sõidukiomanik
 töö- või teenistussuhetega seotud vaidlustes
 
 õnnetusjuhtumitega seotud vaidlustes

 tarbijaõigustega seotud vaidlustes
 
 koduga seotud vaidlustes
 
 vaidlustes kindlustusseltsidega
 
 sõidukitega seotud vaidlustesvalitav
 Valitav kindlustussumma 10000 / 15000 / 20000 10000

Kindlustusjuhtumite arv aastas on piiramata.
Tutvu toote- ja üldtingimustega.