Kaskokindlustus

 

Kaskokindlustus on Sulle abiks juhtudel, kus oled ise avarii põhjustanud või toimub mõni muu õnnetus, mille käigus saab auto viga – olgu selleks kriim autol, lõhutud klaas, vargus või hävimine. Käsitleme igas kuus keskmiselt 800 juhtumit, mille puhul on võimalik saada hüvitist tänu kaskokindlustuse olemasolule.

Miks sõlmida just ERGO kaskokindlustus?

  • Tasuta 24/7 autoabi kogu Euroopas.
  • Remondiperioodi ajaks pakume remondis oleva sõiduauto asemele asendusautot.
  • Loomale ja linnule otsasõidu korral ei rakendata omavastutust. 
  • ERGOs saad ise valida, milliseid kindlustuskaitseid vajad.

Kui tahad ise otsustada, millist kaitset Sinu auto vajab, siis pakume sulle võimalust koostada just selline kaskokindlustus, mis sobib Sinu vajaduste ja elustiiliga.

Oleme pannud paika elementaarsed kaitsed ning ülejäänu on juba Sinu otsustada. 

ERGO kaskokindlustus annab võimaluse ise valida, mida kindlustad:

KindlustusriskERGO kaskokindlustus
Loodusõnnetus ?
Hüvitatakse tormist, üleujutusest, rahest või muudest erakordsetest sademetest tingitud kahju. Loodusõnnetuse tagajärjel sõiduki hävinemisel omavastutust ei rakendata.
linnuke
Tuli ja plahvatus ?
Hüvitatakse sõidukile süttimise, põlemise, suitsu, kustutustööde või plahvatuse tagajärjel tekkinud kahju.
linnuke
Vandalism ?
Hüvitatakse sõidukile kolmandate isikute süülise tegevuse tagajärjel tekkinud kahju. Näiteks klaasi purukslöömine, värvkatte kahjustamine vms.
linnuke
Mehhaaniline jõud ?
Hüvitatakse sõidukile või selle osa(de)le vahetult mõjunud äkilise ja ettenägematu välise mehaanilise jõu, sh liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju.
linnuke
Teele tõstmine või teisaldamine ?
Kindlustusjuhtumi korral (nt kraavi sõitmine, toimunud liiklusõnnetus) hüvitatakse sõiduki teele tõstmise ning lähimasse remondi-või hoiukohta toimetamise vajalikud ja põhjendatud kulud.
linnuke
Sõiduki lisavarustus ?
Olenevalt sõiduki hinnast arvutatav lisavarustuse kaitse, mis katab näiteks lapse turvavarustuse, katuseboksid, jalgrattaraamid jms.
linnuke
Klaasiparandus ?
Hüvitatakse sõiduki klaasidele tekkinud kahju omavastutust rakendamata, kui klaasi on võimalik tehnilise ülevaatuse nõuete täitmiseks parandada.
linnuke
ERGO autoabi ?
Garanteeritud kiire esmane abi sündmuskohal kogu Euroopa ulatuses. Teenust saab tasuta kasutada kindlustuslepingus valitud kindlustusterritooriumil.
linnuke
Rehvid ja veljed hoiukohas ?
Hüvitatakse kahju, mis on tekkinud kindlustatud sõiduki juurde kuuluvate hooajaväliste velgede või rehvide varguse tõttu suletud ja lukustatud hoiuruumist.
linnuke
Vargus, ärandamine ja röövimine ?
Hüvitatakse sõiduki või selle osade vargusest, ärandamisest, röövimisest või nende katsest tekkinud kahju.
linnuke
Klaasivahetus ?
Võimalik on valida klaasidele omavastutus 0 või 100 eur, millest sõltub kaskokindlustuse makse. Klaasivahetuse puhul rakendub kliendi valitud omavastutuse määr. Kui klaas oleks parandatav aga klient soovib klaasi vahetada rakendub kaskokindlustuse põhiomavastutus.
punkt
Loomale ja linnule otsasõit omavastutuseta ?
Loomale ja linnule otsasõidul ei rakendu omavastutus. Samuti ei rakendu omavastutus loomale ja linnule otsasõidu vältimise tagajärjel tekkinud kahju korral, kui sündmus on tõendatav pardakaamera salvestisega.
punkt
ERGO asendusauto ?
Tasuta asendusauto kuni 60 päevaks kindlustusperioodi jooksul, kui oma sõidukit ei ole võimalik kahjujuhtumi tagajärjel liiklemiseks kasutada.
punkt
Uusväärtuskindlustus ?
Sõiduki täishävingu korral hüvitatakse sõiduki esmamüügihind. Kehtib kuni 1 aasta täitumiseni või läbisõiduni 30 000 km. Uue sõiduki ERGOs kindlustamisel on võimalik kaitset pikendada 2 aasta täitumiseni kuni 40 000km läbisõiduni.
punkt
Autovahetuskulu hüvitamine (5%) ?
Sõiduki täishävingu korral hüvitatakse täiendavalt 5% sõiduki turuväärtusest autovahetuskuludeks.
punkt
Liisinguväärtuse kindlustus ?
Sõiduki täishävingu korral hüvitatakse sõiduki liisinguväärtuse ja turuväärtuse vahe juhul kui sõiduki turuväärtus on väiksem liisingu jääkväärtusest.
punkt
Liisingumakse kindlustus ?
Kui kindlustatud sõidukiga toimunud kahjujuhtumi käigus saadud vigastuste tõttu on sõiduki liisinguvõtja töövõimetu rohkem kui 7 päeva ja töövõimetusperiood algab 1 kuu jooksul juhtumist, hüvitatakse liisingumaksed kuni 100 päeva eest.
punkt
Tehnilise rikke kindlustus ?
Hüvitatakse tavakasutuses sõidu-ja pakiautomootori, mootori jahutussüsteemi, mootori juhtelektroonika; jõuülekande, jõuülekande jahutussüsteemi, jõuülekande juhtelektroonika või piduri-ja roolisüsteemi ootamatu ja ettenägematu rike.
punkt
Haagisekindlustus ?
Kindlustus katab lepingus märgitud sõiduki küljes olevale haagisele tekkinud kahjud. Kindlustatud on ka haagised, mis ei kuulu kindlustusvõtjale, näiteks rendihaagis.
punkt
Juhi õnnetusjuhtumikindlustus ?
Hüvitatakse kahju kui liiklusõnnetus on tekitanud sõidukijuhile püsiva puude või põhjustanud sõidukijuhi surma.
punkt
Sõidukiomaniku õigusabikulude kindlustus ?
Kaetud on õigusabikulud, mis võivad tekkida kindlustatud sõidukiga seotud õiguslike vaidluste korral 10000 eur kindlustusjuhtumi kohta. ERGO õigusabi nõuandeliinilt (Tel 660 4900) saab küsida juristide käest käitumisjuhiseid kindlustatud sõidukiga seotud vaidlustes ja õiguslikes küsimustes.
punkt
Laiendatud kindlustusterritoorium ?
Standard kindlustusterritoorium on Euroopa, va Venemaa, Ukraina, Valgevene, Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Moldova ja Türgi. Oluliselt suurenenud riskidest tulenevalt me Venemaale ja Valgevenesse laiendatud territooriumi kaitsega kaskokindlustust ei paku.
punkt
Pagasikindlustus ?
Hüvitatakse kindlustuslepingus märgitud sõidu-või pakiauto lukustatud pagasiruumis, katuseboksis või salongis varjatud kohas olnud pagasi hävimine, vargus ja rööv, samuti pagasile ootamatu ja ettenägematu välise mehaanilise jõu (sh liiklusõnnetus), loodusõnnetuse, vandalismi või tulekahju tagajärjel tekkinud kahju.
punkt
Täiendav lisavarustuse/ümberehituse kindlustussumma  ?
Kui standardse lisavarustuse kaitsest ei piisa, on kasulik juurde valida täiendav lisavarustuse kindlustussumma limiit, mille ulatuses on kaetud sõidu-või pakiautole mittetootjatehase poolt paigaldatud lisavarustusele või teostatud ümberehitusele. Näiteks: lapse turvavarustus, sõidukile paigaldatud katuseraam või boks, jalgrattaraam, haakekonks, valuveljed, külmik, tõsteseade vms.
punkt
 
- kindlustatud
- valikuline

Olulised dokumendid

Kaskokindlustusele kehtivad tingimused KT.0959.20
Kaskokindlustusele kehtivad sõidukikindlustuse tingimused KT.0921.13
Tutvu kõikide toote- ja üldtingimustega.

Osta kaskokindlustus