Õnnetusjuhtumi­kindlustus

Õnnetuste eest pole keegi kaitstud. Õnnetus võib igapäevase elurütmi sootuks segi paisata. Õnnetuse tõttu võib töövõime kahaneda või kaduda, see aga toob kaasa rahamure, sest sissetulek väheneb järsult. Kui nii juhtub pere põhilise sissetuleku teenijaga, kannatab kogu pere. Õnnetusjuhtumikindlustus aitab seda rahamuret leevendada.

Õnnetusjuhtumikindlustus pakub kaitset Teie töötajatele ja nende lähedastele võimaliku õnnetuse korral. Lepingut sõlmides on Teil võimalik valida, kas kindlustusleping kehtib ööpäev läbi või ainult tööajal.

Küsi pakkumust 

Tutvu toote- ja üldtingimustega