< Kliendilood | ERGO kindlustus

Kliendilood

 • Remondiettevõte võttis ettemaksu, kuid kokkulepitud töid ei teostanud

  15. september 2021

  Klient pöördus ERGO õigusabikulude kindlustuse poole, kuna oli tellinud remondiettevõttelt oma korteri renoveerimistööd, kuid peale ettemaksu tasumist hakkas remondiettevõte tööde alustamisega venitama.

  Loe lisaks

 • Naaber sulges hiljuti soetatud kinnisasjale ligipääsutee

  15. september 2021

  Klient soetas endale kinnisasja, millele ligi pääsemiseks pidi aga läbima naabri teed. Ühel hetkel ei olnud suhted naabriga enam kõige paremad ja naaber otsustas tee sulgeda. Klient sai oma murele lahenduse ERGO abiga.

  Loe lisaks

 • Kodu müümine lõppes kohtupingis

  15. september 2021

  ERGO õigusabikulude kindlustusega isik müüs korteri, mille oli neli aastat tagasi ise enda jaoks remontinud – vahetanud elektrijuhtmed, aknad ja soojustanud seinad seestpoolt. Aasta pärast müüki algas kemplemine ostjaga. Küll soovis ostja korteri tagasi anda, kuna õhksoojuspump ei küta piisavalt ja aknad kondenseeruvad ja jäätuvad ning lasevad tuult läbi. Koostasime ostjale vastuskirja.
  Möödus aastake nii öelda vaikuses, siis sai klient kohtumääruse, kus ostja soovis korteri tagastada ja lisaks müügihinnale 2000 eurot hüvitist või alternatiivselt kahjuhüvitist summas 5000 eurot.

  Loe lisaks

 • Vaidlus reisikorraldajaga seoses reisitasu hinna alandamise nõudega

  19. mai 2021

  ERGO Insurance SE õigusabikulude kliendid pöördusid õigusabikulude kindlustuse poole seoses sellega, et ülemaailmse pandeemia väljakuulutamisega märtsis katkestas reisikorraldaja nende Bali saare puhkusereisi. Kliendid toimetati küll tagasi Eestisse, kuid klientidel jäi saamata kuue päeva majutus ja toitlustus Balil, mille eest oli tasutud. Reisikorraldaja keeldus põhjendamatult klientide reisitasu hinna alandamise nõude rahuldamisest.

  Loe lisaks

 • Vaidlus seoses maine kahjustamisega

  19. mai 2021

  Klient pöördus ERGO õigusabikulude kindlustuse poole, sest oli saanud ootamatult advokaadilt nõudekirja mittevaralise ja varalise kahju hüvitamiseks kokku rohkem kui 1000 euro ulatuses. Nõudekirja järgi oli klient ühe ajalehe artikli kommentaaris väidetavalt avaldanud teise isiku kohta ebaväärikaid hinnanguid, kahjustades sellega oluliselt selle isiku mainet.

  Loe lisaks

 • Tööandja muudab ühepoolselt lepingu tingimusi

  19. mai 2021

  Õigusabikulude kindlustuse poole pöördus klient, kelle tööandja koroona tulekul hakkas ühepoolselt muutma töölepingu tingimusi, täpsemalt lisatasu arvestamise korda. Selle tulemusel oleks töötaja kaotanud igakuiselt hinnanguliselt 20-30% töötasust. Ehkki tegemist oli keerulise ajaga, polnud õigustatud tööandja äririskide maandamine töötajate arvelt.

  Loe lisaks

 • Kui üürnik ei soovi korterist välja kolida

  19. mai 2021

  Klient üüris välja korterit. Üürnik oli korteris elanud väga pikk aega, kuid pidevalt jäi üürimaksetega võlgnevusse. Lõpuks klient ei soovinud enam üürniku ja tema pidevate võlgnevustega tegeleda. Ta teatas üürnikule, et soovib temaga üürilepingu lõpetada ning nõuda välja kogu võlgu olev summa. Sellepeale vastas üürnik kliendile, et viimane võib minna kasvõi kohtusse, kuid tema korterist välja ei koli ja võlga ei tasu. Klient pöördus abi saamiseks õigusabikulude kindlustuse poole. Üürikorter oli kantud õigusabikulude kindlustuse poliisile, seega laienes antud juhtumile kindlustuskaitse.

  Loe lisaks

 • Kodukindlustuse nõudest klientide vastu

  1. veebruar 2021

  Kliendid pöördusid õigusabikulude kindlustuse poole seoses sellega, et alumise naabri kodukindlustus esitas klientidele ootamatult 800 euro suuruse tagasinõude seoses väidetava aasta taguse veeuputusega alumise naabri köögis. Kliendid pöördusid esialgu ise kindlustusandja poole ja teatasid, et neid ei olnud väidetaval veekahjustuse päeval üldse kodus, kuid kindlustusandja jäi tagasinõude juurde.

  Loe lisaks

 • Vaidlus löökaugus kahjustatud sõiduki kahjuhüvitise osas

  1. veebruar 2021

  ERGO Insurance SE klient pöördus õigusabikulude kindlustuse poole seoses kahju hüvitamise nõudega, kuna tema sõiduki rehvid said kahjustada löökaugust läbisõidul. Klient oli sündmuskohale kutsunud politsei, kes fikseeris sündmuskoha ning juhtumi asjaolud. Klient oli esialgu ise pöördunud tee hoolduse eest vastutava ameti poole ja nõudnud kahju hüvitamist, kuid kliendi nõue jäeti vastaspoole poolt rahuldamata.

  Loe lisaks

 • Vaidlus reisikorraldajaga seoses reisitasu hinna alandamise nõudega

  1. veebruar 2021

  ERGO Insurance SE õigusabikulude kliendid pöördusid õigusabikulude kindlustuse poole seoses sellega, et ülemaailmse pandeemia väljakuulutamisega märtsis katkestas reisikorraldaja nende Bali saare puhkusereisi. Kliendid toimetati küll tagasi Eestisse, kuid klientidel jäi saamata kuue päeva majutus ja toitlustus Balil, mille eest oli tasutud. Reisikorraldaja keeldus põhjendamatult klientide reisitasu hinna alandamise nõude rahuldamisest.

  Loe lisaks

 • Vaidlus sõidukile kukkunud puust

  25. september 2020

  Õigusabikulude kindlustuse juristi poole pöördus klient, kes kasutas igapäevaseks parkimiseks üht tühermaad, millel üks vastav ettevõte pakkus ka parkimisteenust. Klient tasus nagu kord ja kohus oma parkimise eest. Ühel päeval murdus parkimisplatsil asuv puu ja kukkus kliendi sõidukile ning tekitas 1500 eurose kahju. Enne, kui klient ERGO õigusabikulude juristi poole pöördus, proovis ta ka ise ettevõttega otse juhtumit lahendada, kuid see ei kandnud vilja.  

  Loe lisaks

 • Ära jäänud pidude eest peab raha tagasi saama

  20. september 2020

  Õigusabikulude kindlustuse poole pöördus klient, kellel tekkis eriolukorra ajal vaidlus ühe spordisaali omanikuga. Nimelt oli soov pidada spordisaalis lapse sünnipäeva ning tasutud oli ka ettemaks. Eriolukorra väljakuulutamise järel anti kliendile teada, et sünnipäev on võimalik edasi lükata hilisemale ajale, kuid ettemaksu ei tagastata.

  Loe lisaks

 • Eriolukorra tõttu ära jäänud pakettreisi eest on õigus raha tagasi saada

  15. september 2020

  Reisikorraldaja tühistas perekonna pakettreisi seoses sel kevadel välja kuulutatud eriolukorraga riigis ja keeldus esialgu raha tagastamisest. Reisikorraldaja pakkus kliendile asenduseks teatud ajavahemikuks uut reisi, kuid seda pere ei soovinud. Klient pöördus õigusabikulude kindlustuse poole ja juhtumiga hakkasid tegelema juristid.

  Loe lisaks

 • Tööandja koondas töötaja ebaseaduslikult

  10. september 2020

  Õigusabikulude kindlustuse juristi poole pöördus klient, kes koroonakriisi ajal koondati. Esialgu tundus tööandja tegutsemine olevat seaduslik ja töötajale maksti lisaks lõpparvele ka hüvitist. Selgus aga, et kliendil oli kodus üheaastane laps, samas tööle jäid kolleegid, kellel üldse lapsi ei olnud. Tegelikuks töölepingu ülesütlemise põhjuseks oli hoopis tööandja ja töötaja vahel olnud konfliktiolukord. Kasutades ära riigis valitsevat eriolukorda, vabanes tööandja soovimatust töötajast läbi koondamise.

  Loe lisaks

 • Kui tööandja lõpetab lepingu liialt lühikese etteteatamisajaga, on õigus saada hüvitist

  9. juuni 2020

  Tööandja teatas töötajale kaks päeva ette, et koondab töötaja. Kahe päeva pärast tööandja lõpetaski töölepingu, kandis töötajale kontole üle töötasu, puhkusehüvitise ja koondamishüvitise, kuid jättis tasumata hüvitise vähem etteteatatud aja eest. Kuigi töötaja alguses üritas ise tööandjaga suheldes kokkuleppe saavutada, seda ei juhtunud ja töötaja pöördus õigusabikulude kindlustuse juristi poole. Jurist koostas töötaja nimel põhjendatud nõudekirja ning saatis selle tööandjale. Nõudekirja kättesaamisel tasus tööandja töötajale maksmata jäetud hüvitise koheselt.

  Loe lisaks

 • Kliendilugu: Suurettevõtete vastu nõude esitamist ei tasu karta!

  20. mai 2020

  Klient pöördus õigusabikulude kindlustuse poole, sest tal oli tekkinud vaidlus suurettevõttest tööandajaga, kes maksis töölepingu lõpetamisel töötajale vähem hüvitist, kui töötaja oleks pidanud saama. Tööandja oli oma huvide kaitseks palganud ühe tuntuima advokaadibüroo advokaadid. Tihti ei julge töötajad just seetõttu endise tööandja vastu astuda ja oma õigusi taga nõuda, kuna arvatakse, et sellel pole nii suure ja mõjuvõimsa vastase puhul mõtet.

  Loe lisaks

 • Võit töövaidluses: tööandja ei pidanud märjal põrandal kukkumist tööõnnetuseks

  21. jaanuar 2020

  Meditsiiniõde oli jõudnud haiglas töötada vaid kaks kuud, kui libises töökoha märjal põrandal ning vigastas kukkudes oma põlve. Tööandja väitis, et tegu pole tööõnnetusega, sest põrandaid kuivatatakse pidevalt ning pigem oli see halbade juhuste kokkulangemine.

  Loe lisaks

 • Pikk kohtuprotsess: tööandja nõudis töötajalt 65 tuhat eurot väidetava pettuse eest

  3. oktoober 2019

  Õigusabikulude kindlustuse poole pöördus klient, kellelt tööandja nõudis väidetavalt töökohustuste rikkumise tõttu tekkinud kahju hüvitamist enam kui 65 000 euro ulatuses. Tööandja väitis, et töötaja on süüdi kauba puudujäägi tekkimises.

  Loe lisaks

 • Sõbra abistamine tõi kaasa kohtukutse

  1. oktoober 2019

  ERGO õigusabikulude kindlustuse poole pöördus mees, kes oli aidanud mõnda aega tagasi oma sõbral teha üürikorteris remonttöid ning parkis aeg-ajalt kortermaja ees autot. Nimelt oli korteriomanik esitanud kohtusse hagi, et mees ja tema sõber nüüd korteri vabastaksid, kuna üürileping oli lõppenud. Klient ise aga ei olnud kunagi selles korteris elanud.

  Loe lisaks

 • Avaldus tarbijakaitsesse: 1600 eurot hilinenud lennu eest 

  25. september 2019

  Olin oma neljaliikmelise perega minemas kauaoodatud puhkusereisile, kuid bussis, mis pidi meid lennukile sõidutama, teatati, et lend lükatakse tehnilistel põhjustel edasi. Lennujaamas selgus, et lennuk väljub alles järgmisel hommikul. 

  Loe lisaks

 • Veekahjustusega telefon müüja kulul korda

  16. aprill 2019

  Pöördusin õigusabikulude kindlustuse poole, sest ümber läinud veeklaasi tõttu oli kuu aja vanune mobiiltelefon saanud kahjustada. Mobiiltelefoni müüja teatas aga, et mulle müüdud veekindla mobiili garantii ei hõlma vedelikukahjustusi. 

  Loe lisaks

 • Vaidlus automüüjaga: kasutatud auto eest kogu raha tagasi

  2. märts 2019

  Ostsin kasutatud auto, mis kuulutuse järgi pidi olema heas korras, hästi hooldatud, paljud keredetailid vahetatud ning tehtud korrosioonitõrje. Kui olin jõudnud sõidukiga mõnda aega sõita, hakkasin kuulma kahtlast kolksumist. Remonditöökotta pöördudes selgus, et sõiduki põhi oli täiesti läbiroostetanud ning töökoja hinnangul oli autoga liiklemine lausa eluohtlik.

  Loe lisaks

 • Valedel alustel üles öeldud tööleping

  8. veebruar 2019

  Sain vallandamisteate ning helistasin ERGOsse, et küsida nende juristilt tasuta nõu, kuidas edasi tegutseda. Minu hinnangul oli tegu valedel alustel toimunud vallandamisega. Jurist selgitas mulle, et antud juhul on mul õigus vaidlustada ülesütlemine töövaidluskomisjonis. Samuti aitas ta mind avalduse koostamisel ning asjaolude täpsemaks väljaselgitamiseks määrati istung töövaidluskomisjonis, kus mind esindas ERGO jurist.

  Loe lisaks