Vastutuskindlustus

Igapäevases töös oleme õiguslikes suhetes klientide ja koostööpartneritega. Võib juhtuda, et toote või teenuse kasutamine toob kaasa kahjunõude. Kahju korral on isikul seadusest tulenev õigus nõuda selle hüvitamist. Vastutuskindlustus katab kolmandale isikule tekitatud isiku- ja varakahjud.

Vastutuskindlustus ei hüvita täiendavat lepingulist vastutust ega iseendale tekkinud kahju.

Tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmijaks võivad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Vastutuskindlustus on kohustuslik notaritele, audiitoritele, kohtutäituritele, patendivolinikele ja advokaatidele.

Tsiviilvastutuskindlustus võimaldab maandada ameti- või kutsetegevuse, üldise või igapäevase tegevuse vastutusega seotud riske.

Tsiviilvastutuskindlustus hüvitab kolmandale isikule vara- ja isikukahjud, mida kindlustusvõtja on tekitanud oma ameti- või kutsetegevuses ning üldises või igapäevases tegevuses.

Vastutuskindlustuse peamised alaliigid on:
  • Üldine tsiviilvastutuskindlustus. Sinu või Sinu firma poolt kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks talvel tänava liivatamata jätmine, mille tagajärjel kolmas isik libastus ja murdis jalaluu).
  • Erialane tsiviilvastutuskindlustus. Sinu või Sinu firma poolt erialase või ametialase teenuse osutamisel kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks ebatäpne projekteerimine, meditsiiniline väärravi, kohtutäituri eksimuse tagajärjel tekkinud kahju).
  • Tootevastutuskindlustus. Sinu toodetud ebakvaliteetse või praaktoote tarbimisel/kasutamisel kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks vett läbilaskev akvaarium rikub põrandakatte, kruvi saias murrab hamba vm).

Küsi pakkumust

Tutvu toote- ja üldtingimustega