Tasub teada

Seoses olukorraga Ukrainas on maailm meie ümber oluliselt muutunud. Loe ERGO üldist kindlustusinfot Ukraina sündmustega seonduvalt SIIN.

Kindlustusteenuse hea tava 

ERGO järgib oma teenuste osutamisel Eesti Kindlustusseltside Liidu väljatöötatud kindlustusteenuse osutamise häid tavasid. Heade tavadega on võimalik tutvuda siin: Kindlustusteenuse hea tava

Finantsintspektsiooni tarbijaveeb 

Veebiküljelt leiab vastused kindlustamise ja pensionipõlveks säästmise kohta, samuti investeerimise, laenamise ja teiste pangateenustega seotud küsimustele. Nõuannetega tasub kindlasti tutvuda enne mistahes lepingu sõlmimist. Kasulikku taustainformatsiooni leiab lehelt ka tekkinud probleemide ja vaidluste korral.

Informatsioon veebilehel www.minuraha.ee on erapooletu, objektiivne ja professionaalne, sest Finantsinspektsioon ei sõltu ühestki pangast, kindlustusseltsist või mõnest muust finantsteenuse osutajast ega paku ise ühtegi finantsteenust. Veebileht on koostatud Finantsinspektsiooni spetsialistide poolt. www.minuraha.ee ei jaga infot kindlustusseltside poolt pakutavate konkreetsete teenuste kohta, vaid annab edasi vajalikke üldteadmisi.

Kindlustusjuhtumite välistuste selgitused


Sõidukikindlustuse kindlustusjuhtumite ja välistuste selgitused
Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtumite ja välistuste selgitused

Kaebused

Kui juhtub, et Te ERGO kliendina märkate puudusi ERGO teenustes või teenindamises, siis on Teil võimalik sellest teada anda e-posti aadressil info@ergo.ee või telefonil 610 6500 või ERGO kontoris või tavaposti aadressil (ERGO Insurance SE, Veskiposti 2/1, 10138 Tallinn, Eesti) või täites kaebuste vormi siin.

Vastame Teie kaebusele 5 tööpäeva jooksul arvates kaebuse kättesaamisest. Kui kaebust ei ole võimalik lahendada eelnimetatud aja jooksul, siis teavitame Teid  tähtaja pikenemise põhjustest, mõnikord ka lisainfo vajadusest, samuti  vastuse uuest tähtpäevast.

Vastuse saadame kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-postiga), v.a siis, kui olete avaldanud soovi saada vastus teisiti. 

Kliendil on õigus pöörduda kaebusega ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Kontaktandmed: Rahukohtu 2, Tallinn, tel 6201707. Lisateave ja menetlusreeglid leiad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve ameti kodulehelt.

Tarbijal on võimalik vaidlus lahendada ka internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, täpsem teave: ec.europa.eu/odr.