Seotud viited


Transport Information Service
Käsiraamat veoste omaduste, pakkimise, kinnitamise, kahjuennetuse jpm kohta

Incoterms 2010 tarneklauslite kasutajajuhis
Riski üleminek müüjalt ostjale. Rahvusvahelise ostu-müügi standardid

Ohutusnõuded puistlastilaevade kohta
Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 2005 

The Joint Cargo Committee Global Cargo Watch List
Värske info maailma ohtlike piirkondade kohta

Korruptsioonivaba Eesti
Riikide korruptsioonitajumise indeks

Lloyd's Crystal search  
Põhjalik info iga riigi kohta 

ICC Commercial Crime Services (CCS)
Kuritegevuse uudised 

Lloyd's Agents
Lloyd'si kahjukäsitluspatnerid üle maailma

Lars Krogius
Veose kahju ülevaatus. Inspektsioonid, eksperdid

ICC Estonia
Maailma äriorganisatsioon Eestis

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS 
Väliskaubandus, Incoterms. Koolitus ja kompetents

PROLOG - Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing 
Ostu- ja tarneahelate juhtimise edendamine, liikmete oskuste arendamine

International Union of Marine Insurance (IUMI)
Rahvusvaheline merekindlustusliit 

The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control
Laevade andmebaas, IMO number

Equasis 
Laevade ja laevaomanike andmebaas. Statistika, klassid, sertifikaadid jpm

Euro foreign exchange reference rates
Euroopa keskpanga valuutakursid 

Toidu vedu, Veterinaar- ja Toiduamet (VTA)
Toidu veole esitatavad nõuded jm

IRU soovitatavad parklad 
Parklad, mida soovitab parkimiseks valida IRU (maailma maanteeveo organisatsioon)