Sõiduki õigusabikulude kindlustus

ERGO liikluskindlustusele saad lisaks sõlmida ka õigusabikulude kindlustuse.

Kaetud on õiguslike vaidluste õigusabikulud, mis võivad tekkida kindlustatud sõidukiga seoses. Õigusabikulude kindlustuse juhtumi kindlustuskaitse on 10 000 eurot, mille ulatuses kaetakse õigusabikulusid. Lisaks õigusabikulude katmisele saab selle lisakaitse valinud klient ERGO õigusabi nõuandeliinilt (+372 660 4900) küsida juristide käest kindlustatud sõidukiga seotud vaidlustes ja õiguslikes küsimustes käitumisjuhiseid.

Õigusabikulud on kaetud näiteks järgmiste sõidukiga seotud juhtumite korral:

  • Remonditöökoja teenus osutub ebakvaliteetseks ja remondifirma ei ole nõus oma praaki parandama.
  • Löökaugu tõttu tekkinud kahju väljanõudmisel tee valdajalt.
  • Pesulas põhjustatakse autole kahju ja pesula haldaja ei ole nõus seda hüvitama.
  • Hoone katuselt kukub sõidukile lumi või jää ning hoone omanik ei ole nõus kahju hüvitama.
  • Uuel autol, millele oled 7 päeva jooksul pärast ostmist sõlminud liikluskindlustuse juurde õigusabikulude kindlustuse lisakaitse, ilmnevad puudused, mida müüja oli varjanud;
  • Sinu maha müüdud sõiduki, millel oli müügihetkel õigusabikulude kindlustuse lisakaitse, ostja nõudma sõiduki väidetavate puuduste parandamist;
  • Õnnetusjuhtumi tagajärjel on Sulle tekkinud tõendatud kahju mida kahju põhjustaja liikluskindlustus ei pea hüvitama ja kahju põhjustaja ise ei ole valmis hüvitama.

Kui soovid laiemat õigusabikulude kindlustuse kaitset, siis uuri lähemalt siit.