Rendin

ERGO koostöös Eesti start-up ettevõttega Rendin pakub eluaseme üüriturul täiesti uudset ja omataolist üürilepingu kindlustust.

Rendin on kasvav idufirma, mis pakub üürilepingu sõlmimise lahendust koos lepingu kindlustusega. Rohkem saab lugeda Rendini lahendusest siit: www.rendin.co.

ERGO pakub omalt poolt Rendini kaudu vormistatud üürilepingutele kindlustust, mis on vabatahtlik finantsriskide kindlustus. Kindlustatud on üürilepinguga seotud üürniku kohustused üürileandja ees, seal hulgas igakuised üürimaksed ning eluaseme kasutamisega seotud kõrvalkulud kindlustussumma ulatuses. Rendini kaudu üürilepingut sõlmides ei ole üürnikul vaja enam maksta üürileandjale tagatisraha.

Millistel juhtudel on üürilepingu kindlustus abiks?

Üürilepingu kindlustus aitab katta tekkinud kahju, kui:

  • üürnik kaotab töö;
  • üürnik on õnnetusjuhtumist või haigusest tulenevalt jäänud töövõimetuks või surnud;
  • üürnik on tekitatud üürileandjale varalist kahju;
  • üürnikul on tekkinud maksehäired üürimaksete tasumisel.

Üürilepingu kindlustus sisaldab ka õigusnõustamist kindlustustingimustes toodud ulatuses.

Üürilepingu kindlustust saab sõlmida AINULT Rendini interneti keskkonna (www.rendin.co) või äpi vahendusel.


 ERGO ise kindlustust ei müü. Samuti toimub kogu klienditugi ja kahjukäsitlus läbi Rendini.