Tarnijale

ERGO otsib pidevalt uusi ja pädevaid tarnijaid, kes peavad samuti oluliseks pikaajaliste partnerlussuhete edendamist.

Meie hankepõhimõtted

Kuna ERGO on osa ülemaailmsest kontsernist, hangime paljusid kaupu ja teenuseid ülemaailmselt. Korraldame hankeid lähtudes parimast kogumaksumusest, see tähendab kvaliteedist, ajast ja kuludest, ning järgime alati nõuetele vastavuse põhimõtteid. Seeläbi anname olulise ja jätkusuutliku panuse ERGO edusse.

Kõigis asukohtades ja kogu väärtusahela ulatuses on meie hanketegevuse mõõdupuuks ettevõtte vastutustunne. Peame oluliseks keskkonnategurite, sotsiaalsete ja juhtimisalaste tegurite ehk ESG põhimõtete järgimist. Seetõttu nõuame ka oma tarnijatelt jätkusuutlike äritavade järgimist.

Jätkusuutlikkus ja läbipaistvus kogu väärtusahelas on meie jaoks koostöös sama olulised kui hind või kvaliteet. Need põhimõtted kehtivad kõigile äriüksustele, samuti meie emaettevõtetele ERGO Group AG ja MunichRe.

Lisaks on meie tarnijaks/äripartneriks saamisel esimese sammuna vajalik ka tarnijate tegevuseeskirja ning sellest tulenevalt ka ÜRO globaalse kokkuleppe algatuse põhimõtete järgimine. 

Nõuetele vastavus tagatakse ettevõtte vastutuse klausli allkirjastamisega, mis on kohustuslik kõigile meie partneritele ja tarnijatele.

Ettevõtte vastutuse klausel (ERGO Insurance SE)
Ettevõtte vastutuse klausel (ERGO Life Insurance SE)
Tarnijate tegevuseeskiri