Tasuta õigusnõustamine

Kõigile ERGO kodukindlustuse klientidele on õigusnõustamine koduga seotud küsimustes tasuta. Õigusnõu saamiseks helista juristile +372 660 4900, kes vastab Su küsimustele ja annab nõu tööpäevadel kell 9-17.

Õigusnõu saad küsida teemadel:

  • Üürivaidlused (nt üürnik keeldub välja kolimast, üürnik keeldub tekitatud kahju korvamast, jms)
  • Kindlustusvaidlused (nt kodukindlustuse hüvitamise otsus tundub ebaõiglane, naabri kindlustusselts pakub Sulle liiga väikest kahjuhüvitist naabri poolt põhjustatud kahju eest, jms)
  • Naabrivaidlused (nt naaber, sh üleaedne keeldub hüvitamast tekitatud kahju, naaber rikub Sinu privaatsust, jms)
  • Korteriühistu vaidlused (nt kuidas võib üldkoosolekul otsuseid vastu võtta, ühiskasutatavate alade kasutus, jms)
  • Puudustega toote vaidlused (nt korterisse ostetud tehnika läks kuu aega pärast ostu katki ja garantii korras ei soovita seda korda teha, ostetud mööbel on ebakvaliteetne, jms)
  • Vaidlus mõne teenusepakkujaga (nt korteris teostatud remonditööd on ebakvaliteetsed, elektrikatkestus rikkus kodutehnika, jms)

Pane tähele! Juristid ei nõusta kodukindlustuse raames tööõiguse, perekonnaõiguse, äriõiguse ja muudel teemadel, mis ei ole seotud kindlustatud eluasemega. Kui vajad nõustamist eelnimetatud teemadel, siis palun saada oma sooviavaldus www.ergo.ee/oigusabi ning soeta õigusabikulude kindlustus.

Juristile helistamiste arv ei ole limiteeritud. Õiguslikku nõu antakse ainult telefoni teel ning kodukindlustuse kindlustusvõtja poolt esitatava suulise info põhjal. Kirjalikke materjale läbi ei töötata, samuti ei koostata ühelgi kujul kirjalikke materjale ega vastuseid.