E-kontorisse

Menüü

Tasuta õigusnõustamine

Kõigi ERGO kodukindluse klientide jaoks on nüüd avatud tasuta õigusnõustamine. Õigusnõu võid küsida alati, kui vajadus tekib ning see on vaid telefonikõne kaugusel.

ERGO õigusnõustamise raames on võimalik tasuta küsida nõuandeid õiguslikel teemadel, mis on seotud kindlustatud esemega:

  • Üürivaidlused (nt. üürnik keeldub välja kolimast, üürnik keeldub tekitatud kahju korvamast, jms.)
  • Kindlustusvaidlused (nt. kodukindlustuse hüvitamise otsus tundub ebaõiglane, naabri kindlustusselts pakub mulle liiga väikest kahjuhüvitist naabri poolt põhjustatud kahju eest, jms.)
  • Naabrivaidlused (nt. naaber (sh. üleaedne)  keeldub hüvitamast tekitatud kahju (sh. nt. kindlustuse omavastutust), naaber rikub sinu privaatsust, jms.)
  • Korteriühistu vaidlused (nt. kuidas võib üldkoosolekul otsuseid vastu võtta, ühiskasutatavate alade kasutus, jms.)
  • Puudustega toote vaidlused (nt. korterisse ostetud tehnika läks kuu aega pärast ostu katki ja garantii korras ei soovita seda korda teha, ostetud mööbel on ebakvaliteetne, jms.)
  • Vaidlus mõne teenusepakkujaga (nt. korteris teostatud remonditööd on ebakvaliteetsed, elektrikatkestus rikkus kodutehnika, jms.

Juristid ei anna nõu näiteks tööõiguse, perekonnaõiguse, äriõiguse ja muudel teemadel, mis ei ole seotud kindlustatud eluasemega.
Juristile helistamiste arv ei ole limiteeritud. Õigusliku nõu antakse ainult telefoni teel ning kodukindlustuse kindlustusvõtja poolt esitatava suulise info põhjal. Kirjalikke materjale läbi ei töötata, samuti ei koostata ühelgi kujul kirjalikke materjale ega vastuseid.

Juristid vastavad tööpäeviti kella 9-17 ERGO Õigusabi nõuandeliini telefonil 6604900.