E-kontorisse

Menüü

Ravikindlustus

Vabatahtlik ravikindlustus on mõeldud inimestele, kellel puudub riiklik haigekassa ravikindlustus. Samuti oskavad seda hinnata riiklikus süsteemis kindlustatud inimesed, kes eelistavad nobedat ja mugavat asjaajamist. ERGO ravikindlustus pakub turvatunnet kui vajad arstiabi ja aitab maandada enda või oma lähedaste ravikuludega seotud riske. Vabatahtlik ravikindlustus katab arstiabikulud ja annab õiguse pääseda arsti juurde kindlalt ja kiiresti.

Miks sõlmida ravikindlustus ERGOs?

ERGO on Eestis ainus kindlustusselts, kus saab sõlmida vabatahtliku ravikindlustuse lepingu. Kui Sul on ravikindlustuse leping, siis võid olla kindel, et:

  • pääsed arsti juurde piiranguteta, näiteks ka eriarsti juurde ilma perearsti saatekirjata;
  • saad alati valida arsti, keda tunned ja usaldad;

Millised kulud katab ERGO ravikindlustus?

ERGOs saad lepingu sõlmimisel ise otsustada, milliste kulutuste katmise oma kindlustuslepingusse valid:

  • haiguse või õnnetusjuhtumiga seotud ravikulud haiglale, pere- või eriarstile;
  • vältimatu abi korral raviasutusse transportimise kulu;
  • profülaktilise arstliku läbivaatuse kulu üks kord aastas;
  • arsti määratud füsioteraapiaprotseduuride kulud, mida ka haigekassas kindlustatuna kannad ise;
  • laste ja täiskasvanute vaktsineerimise kulud;
  • raske õnnetuse või haigestumise tagajärjel tekkinud puude korral abivahendite kulud;
  • hambaravi kulu, mida on võimalik hajutada mõõdukateks igakuisteks makseteks.

Küsi pakkumust

Kindlustuslepingu sõlmija teabeleht