Väikelaevakindlustus


Miks kindlustada väikelaev just ERGOs?

 • Koos väikelaevaga kindlustame soovi korral ka väikelaeva haagise.
 • Hüvitame kahju, mille on põhjustanud kulunud või väsinud detail.
 • Katame lisaks otsesele varalisele kahjule ka pärast kindlustusjuhtumit vajalikud transpordi- ja hoiukulud ning ladustamiskulud remondi ajal.
 • ERGO kahjukäsitlus on kiire ja asjatundlik ning soovi korral saad selle igast etapist üksikasjaliku ülevaate.
Väikelaevakindlustus pakub võimaluse kindlustada väikelaevu kogupikkusega kuni 24 meetrit.

Milliste juhtumite vastu saan väikelaeva kindlustada?

Kindlustada saad järgmiste juhtumite vastu:
 • Veeõnnetus, näiteks kokkupõrge või karile sõit
 • Torm või tuul, kusjuures tuule kiirus ei ole piiratud
 • Vargus, vandalism
 • Tulekahju, plahvatus või pikselöök
 • Väikelaeva vigastus veest välja tõstmisel, vette laskmisel, ellingukahju
 • Transpordikahju
Kindlustusobjektiks võivad olla peale registreeritud mootorpaadi või jahi ka sõudepaat ja muud võistluspaadid (Laser, Optimist, Finn jm).

Väikelaeva valdaja vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus on abiks, kui juhtub kokkupõrge teise veesõiduki või muu objektiga. Samuti, kui maismaal seisev paat vajub teisele peale või paadil on tekkinud tulekahju, mis levib naaberpaadile.

 • Väikelaeva valdaja vastutuskindlustus kaitseb väikelaeva kasutajat kolmandale isikule tekitatud kahju korral, analoogiliselt liikluskindlustusele (nii isiku kui ka varakahju).
 • Hüvitame ka õigusabikulud.

KKK

 • Kas on võimalik sõlmida kindlustus võistluste/regattide ajaks?
Jah, on võimalik. Regati ajal võib kindlustatud olla nii jaht ise kui ka jahi omaniku vastutus kahju tekitamisel kolmandale isikule
 • Kas saab valida ka ainult veesõiduki valdaja vastutuskindlustuse?
Vastutuskindlustust saab ERGO-s sõlmida ka ilma väikelaeva ennast kindlustamata.
 • Kas on võimalik paati kindlustada ainult kolmeks kuuks või navigatsiooni perioodiks?
Lepingut saab sõlmida terveks aastaks, sest õnnetus võib juhtuda paraku igal ajal. Samuti aastase lepingu pikendamine toimub siis sujuvamalt ja kiiremini. ERGO-s on kindlustatud nii maal kui merel toimunud kahjujuhtumid.
 • Kui sügistormi ajal kukub minu paadile puu ja lõhub selle, kas kindlustus maksab selle kahju?
Jah, kui paadil oli sel päeval kehtiv kindlustus

Küsi pakkumust


Sooviavaldus kindlustuseks 

Palume sooviavalduse täita arvutis, salvestada see Exceli failina ning saata see fail aadressile marine@ergo.eePakkumuse saamiseks pole vaja sooviavaldusele lisada allkirja.
Sooviavalduse leiad SIIT.

Olulised dokumendid

Tutvu toote- ja üldtingimustega.