Tööandja vastutuskindlustus

Kui Te olete tööandja, siis Teie kohustus on tagada ohutu töökeskkond. Teie vastutate töötajatega juhtuvate tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste eest. Tekkivad kahjud võivad ohustada Teie ettevõtte majanduslikku stabiilsust.

ERGO tahab olla Teie usaldusväärne partner ja pakkuda oma spetsialistide teadmisi ja kogemusi töökeskkonna riskide juhtimisel. Meie ühine eesmärk on ennetada tööõnnetusi ja kutsehaigestumist ning tagada Teie töötajate hea tervis ja töövõime.

Tööandja vastutuskindlustus pakub võimaluse kindlustada tööandja vastutust.

Tööandja vastutuskindlustuse määratlemise aluseks on Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Hüvitatakse tööõnnetuse ja kutsehaigestumise tagajärjel töötajale või töötaja surma korral tema ülalpeetava(te)le põhjustatud kahju. Vajadusel esindab ja kaitseb ERGO Teie kui tööandja huve kohtus. 

Küsi pakkumust

Tutvu toote- ja üldtingimustega.