Autovedaja vastutuskindlustus

Autovedaja vastutuskindlustus pakub võimaluse kindlustada vedaja tsiviilvastutust vastavalt veo tellija ja autovedaja vahel sõlmitud kaubaveo lepingule.

Autovedaja vastutuskindlustus hüvitab autovedaja vastu esitatud nõuded vastavalt kliendiga sõlmitud lepingule. Kui kaup saab transportimisel viga või läheb kaotsi ja vedajal tekib hüvitamiskohustus kauba omaniku ees, siis vedaja vastutuskindlustuse olemasolul hüvitab kahju kindlustusselts vastavalt rahvusvahelisele CMR konventsioonile.

Kui vedaja teostab rahvusvahelisi vedusid ja on Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) liige, siis tõenäoliselt töötab ta ka TIR süsteemis ja kasutab TIR vihikuid. ERAA nõuab TIR vihikute väljastamisel tagatist. Tagatisena arvestatakse ka vedaja vastutuskindlustuse lepingut, kui see katab TIR riske. Enamik ERGO ja vedajate vahel sõlmitud kindlustuslepingutest hõlmavad vedaja vastutust vastavalt CMR ja TIR konventsioonidele. Kui vedaja on sõlminud vedaja vastutuskindlustuse, võib kaubaomanik olla kindel, et ta kasutab usaldusväärset vedajat, kel on ka vajalik tagatis ERAAle.
 

Küsi pakkumust

Tutvu toote- ja üldtingimustega.

Sooviavaldused

Palume sooviavaldus täita arvutis, salvestada see ning saata aadressil marine@ergo.ee
Pakkumuse saamiseks pole vaja sooviavaldusele lisada allkirja.

Viited, millest võib kasu olla, on siin.