Väikelaevakindlustus

Eesti on mereäärne riik. Oleme mererahvas. Järjest enam eestimaalasi soetab endale isikliku paadi, jahi või kaatri. Nendele inimestele mõeldes pakume väikelaevakindlustust.

 Miks kindlustada väikelaev just ERGOs?

 • ERGO väikelaevakindlustuse tingimused on ajakohased ja kliendi vajadustele vastavad.
 • ERGO väikelaevakindlustus kehtib nii merel kui ka maal. Hüvitatakse ootamatu kahju, mille on veesõidukile põhjustanud vargus, vandalism, tulekahju, plahvatus, pikselöök, torm ja/või tuul, väline mehhaaniline jõud või veesõiduki transportimine.
 • ERGO hüvitab kahju, mille on väikelaevale (v.a purjedele) põhjustanud mis tahes tugevusega tuul või torm.
 • ERGO pakub laia kindlustuskaitset – väikelaeva valdaja võib olla kindel, et tema väikelaev on igati kaitstud.
 • ERGO väikelaevakindlustuse alusel hüvitatakse erinevalt teistest kindlustusseltsidest ka kahju, mille on põhjustanud kulunud või väsinud detail.
 • ERGO hüvitab lisaks otsesele varalisele kahjule ka pärast kindlustusjuhtumit vajalikud ja mõistlikud väikelaeva transpordi- ja hoiukulud ning ladustamiskulud remondi ajal.
 • ERGO pakub täiendavat kindlustuskaitset (väikelaevaomaniku vastutuskindlustus), mille puhul hüvitatakse väikelaeva omaniku või selle valdaja tekitatud kahju kolmandale isikule.
 • ERGO kahjukäsitlus on kiire ja asjatundlik ning soovi korral saab klient selle igast etapist üksikasjaliku ülevaate. ERGO kahjukäsitluse eesmärk on leida igale kliendile kahjujuhtumi hüvitamise õiglane ja sobivaim lahendus.
Väikelaevakindlustus pakub võimaluse kindlustada väikelaevu kogupikkusega kuni 24 meetrit.

Väikelaevakindlustus hüvitab kahju, mille on väikelaevale põhjustanud:

 • väline mehhaaniline jõud, k.a karilesõit või veekogu põhja riivamine, kokkupõrge mis tahes muu liikuva või liikumatu kehalise esemega, sh teise veesõiduki või sadamarajatisega;
 • torm ja/või tuul, kusjuures tuule kiirus ei pea olema määratletud;
 • vargus;
 • vandalism;
 • tulekahju, plahvatus või pikselöök;
 • väikelaeva veest välja tõstmine, vette laskmine, ellingul hoidmine (ellingukahju);
 • väikelaeva transportimine treileril (transpordikahju);
 • lisaks otsesele varalisele kahjule hüvitab väikelaevakindlustus kahju ärahoidmise või vähendamise kulu.
Kindlustusobjektiks võivad olla peale registreeritud mootorpaadi või jahi ka sõudepaat ja muud võistluspaadid (Laser, Optimist, Finn jm).

Küsi pakkumust


Tutvu toote- ja üldtingimustega

Sooviavaldused

Palume sooviavalduse täita arvutis, salvestada see Exceli failina ning saata see fail aadressile marine@ergo.ee.
Pakkumuse saamiseks pole vaja sooviavaldusele lisada allkirja.

Viited, millest võib kasu olla, on siin.