Sooviavaldused

Kindlustuslepingu sõlmimise sooviavaldused

Autovedaja vastutuskindlustus
Autovedaja vastutuskindlustuse sooviavaldus AN.0931.17

Ekpediitori vastutuskindlustus
Ekspediitori vastutuskindlustuse sooviavaldus AN.0944.18

Väikelaevakindlustus
Väikelaevakindlustuse sooviavaldus AN.0916.13

Loomakindlustus
Kariloomakindlustuse sõlmimise sooviavaldus - üksikud loomad AN.0782.11
Kariloomakindlustuse sõlmimise sooviavaldus - karja kindlustamine AN.0781.11

Raudtee veerevkoosseisu kindlustus
Raudtee veerevkoosseisu kindlustuse sõlmimise sooviavaldus AN.0623.10

Vastutuskindlustus
Vastutuskahju hüvitistaotlus TE.0780.11-1
Arhitekti ja inseneri erialase vastutuskindlustuse lepingu sõlmimise sooviavaldus AN.0659.11
Advokaadi kutsekindlustuse lepingu sõlmimise sooviavaldus AN.0660.11
Tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimise sooviavaldus AN.0661.11
Arhitekti ja inseneri erialase vastutuskindlustuse lepingu sõlmimise sooviavaldus AN.0662.11
Audiitorite kutsekindlustuse lepingu sõlmimise sooviavaldus AN.0663.11
Kinnistuhaldaja tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimise sooviavaldus AN.0664.11
Kohtutäituri ametikindlustuse lepingu sõlmimise sooviavaldus AN.0665.11
Korteriühistu tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimise sooviavaldus AN.0666.11
Tööandja vastutuskindlustuse sooviavaldus lepingu sõlmimise sooviavaldus AN.0667.11
Patendivoliniku kutsekindlustuse lepingu sõlmimise sooviavaldus AN.0668.11
Tootja vastutuskindlustuse lepingu sõlmimise sooviavaldus AN.0669.11
Meditsiinitöötaja erialase vastutuskindlustuse lepingu sõlmimise sooviavaldus AN.0670.11
Notari ametikindlustuse lepingu sõlmimise sooviavaldus AN.0671.11

Veosekindlustus
Veosekindlustuse sooviavaldus. ÜKS VEOS AN.0925.14-1
Veosekindlustuse sooviavaldus. KORDUVAD VEOSED AN.0926.14-1

Kahjukindlustuse üldised sooviavaldused Kindlustuslepingu lõpetamise sooviavaldus AN.0627.10

Elukindlustuse üldised sooviavaldused

Kui soovid teatada kindlustuslepingu andmete muutumisest (aadress, telefon, amet, nimi jm) või muuta kindlustuslepingut, palume esitada allkirjastatud või digiallkirjastatud avaldus. Avalduse saad meile esitada e-mailiga elukindlustus@ergo.ee või lähimas ERGO esinduses.

Kindlustuslepingu sõlmimise sooviavaldus. Ravikindlustus AV.0189.19
Kindlustuslepingu sõlmimise sooviavaldus. Elukindlustus AV.0188.19

Kindlustuskaitsete lisamise ja muutmise avaldus AV.0176.17
Kindlustusperioodi lõpetamise avaldus AV.0161.17
Kindlustuslepingu muutmise avaldus AV.0164.17
Kindlustuslepingu ülevõtmise avaldus AV.0162.17
Lisakindlustuse hüvitistaotlus AV.0087.10
Surmajuhtumi hüvitistaotlus AV0085.10
Kindlustuslepingu pensionikindlustuslepinguks muutmise avaldus AV.0072.10
Volitatud isiku määramise teade TE.0082.15
Ravikindlustuse hüvitistaotlus AV.0086.10
Terviseuuringute kulude hüvitistaotlus AV.0113.11

Elukindlustuslepingu riskiküsimustik
Elukindlustuse motospordiküsimustik 
Elukindlustuse spordiküsimustik
Elukindlustuse finantsküsimustik 
Elukindlustuse langevarjuspordi küsimustik 
Elukindlustuse sukeldumise küsimusik

Ravikindlustuse lõpetamise avaldus

Ravikindlustuse lõpetamise avaldus