Raudtee veerevkoosseisu kindlustus

Raudtee on oluline nii reisijate kui kauba veol. Tänapäeval kasutatakse raudteetransporti üha enam ja enam. ERGO pakub Eesti raudtee-ettevõtetele kindlustunnet nii sise- kui ka välisriiklikeks vedudeks.

Kindlustuslepingu saab sõlmida raudteetranspordivahendi omanik, rentnik või muu seaduslik valdaja.

Kindlustada saab vedureid, kauba- ja reisivaguneid, kindlustuskaitse kehtib nende kasutamise ajal. Kindlustatud on veeremiühiku kere, siseruumid, sh juhtmestik, isolatsioon, viimistlus, seadmed, süsteemid, pea- ja abimehhanismid, katlad, diiselgeneraatorid ja muud seadmed ning varustus.

Mida hüvitab raudtee veerevkoosseisu ehk raudteeveeremi kindlustus?

  • Rongiõnnetusest, kokkupõrkest või rööbastelt väljasõidust tekkinud kahju.
  • Raudteesõiduki tulekahju või plahvatuse põhjustatud kahju.
  • Loodusõnnetusest (üleujutus, torm, orkaan, varing, maalihe, lumesadu, pikselöök, tromb, rahe) tingitud kahjud.
  • Raudteesõiduki kaotsiminek.
  • Kolmanda isiku õigusvastase tegevuse kahjud.

Miks kindlustada raudteesõiduk just ERGOs?

  • ERGO kindlustustingimused on ajakohased ja kliendi vajadustele vastavad.
  • ERGO klient võib olla kindel, et  kindlustuskaitse on piisav, sest ERGO raudtee veerevkoosseisu koguriskikindlustus annab kaitse mis tahes põhjusel juhtunud ootamatu ja ettenägematu kahjustumise ning kaotsimineku vastu (v.a välistused).
  • ERGO hüvitab lisaks otsesele varakahjule ka kahju ärahoidmise või vähendamise kulud.
  • ERGO kahjukäsitlus on kiire ja asjatundlik ning soovi korral saab klient selle igast etapist üksikasjaliku ülevaate. ERGO kahjukäsitluse eesmärk on leida igale kliendile kahjujuhtumi hüvitamise õiglane ja sobivaim lahendus. 
Küsi pakkumust 

Tutvu toote- ja üldtingimustega.

Sooviavaldused

Palume sooviavaldus täita arvutis, salvestada see ning saata aadressil marine@ergo.ee
Pakkumuse saamiseks pole vaja sooviavaldusele lisada allkirja.