Elukindlustus

Käitumine kahjujuhtumi korral

  • Kindlustusandja hüvitab kahju vastavalt kindlustuslepingu tingimustele. Seega on väga oluline, et Sa juba lepingu sõlmimisel tutvuksid põhjalikult kindlustustingimustega.
  • Teavita kindlustusjuhtumist esimesel võimalusel kindlustusseltsi kas isiklikult või kolmanda(te) isiku(te) kaudu.
  • Kui kindlustusjuhtumi on põhjustanud kolmanda isiku tegevus või see on toimunud töökohal, siis peab juhtumi olema registreerinud politsei või tööandja.
  • Kui kindlustusjuhtum on toimunud välismaal, siis tuleb koguda kõik kindlustusjuhtumit tõendavad dokumendid, ka kõikide arsti poole pöördumiste ja teostatud ravi kohta. Kindlustusandja võib vajadusel paluda nende dokumentide tõlkimist soodustatud isiku kulul.

Lisakindlustuse hüvitistaotlus AV.0085.10
Surmajuhtumi hüvitistaotlus AV.0085.10

Kontaktandmed

Kindlustusjuhtum

Failide lisamine (kokku maksimaalselt 30MB)

Kindlustushüvitise maksmine


Palun tutvuge ERGO isikuandmete töötlemise põhimõtetega, mis aitab teil paremini mõista, kuidas ERGO teie isikuandmeid käsitleb.