< Ravikindlustus | ERGO kindlustus

RavikindlustusKäitumine kahjujuhtumi korral

  • Haigestumise korral pöördu oma perearsti poole, õnnetusjuhtumi korral mine lähimasse traumapunkti.
  • Kui vajad eriarsti nõuannet, pea kõigepealt nõu oma perearstiga. Eriarsti konsultatsioonist on rohkem kasu, kui Sul on enne tehtud uuringud perearsti juures.
  • Sul on võimalik pöörduda eriarsti poole ka ilma perearsti suunamiseta. ERGO lepingupartnerist raviasutuse poole pöördudes maksad vaid omavastutuse, ülejäänud kulud arveldab raviasutus otse ERGOga.
  • Samuti on Sul võimalik pöörduda endale sobiva raviasutuse poole, tasudes teenuste eest ise ning esitades seejärel ERGO'le kahjuteate. Kahjuteatele lisaks esitatavad dokumendid leiate aadressidelt www.digilugu.ee ja www.eesti.ee.
  • Koostööpartneri vastuvõtule registreerudes ütle kindlasti, et Sul on ERGO ravikindlustus. Arsti juurde minnes võta alati kaasa isikut tõendav dokument.
Kindlustuskaitse kehtib, kui oled tasunud kindlustusmaksed õigeaegselt.
Hüvitis makstakse välja kahe nädala jooksul arvates kõikide nõutud dokumentide esitamisest.

Ravikindlustuse hüvitistaotlus AV0086.10

Kindlustusjuhtum

Failide lisamine (kokku maksimaalselt 30MB)

Kindlustushüvitise maksmine


Hea ERGO ravikindlustuse klient!

Siit leiate infot ERGO vabatahtliku ravikindlustuse koostööpartnerite kohta, kuhu Teil on alati võimalus pöörduda. Valige just see raviasutus, mida peate kõige sobivamaks ja usaldusväärsemaks. Koostööpartneri poole pöördumisel tuleb Teil tasuda vaid lepingust tulenev omaosalus. Arsti vastuvõtule registreerides öelge kindlasti, et Teil on ERGO ravikindlustus. Arsti juurde minnes võtke alati kaasa isikut tõendav dokument. Kui pöördute raviasutusse, mis ei ole meie partner, peate ravi eest tasuma ise ja esitama nõude ERGO-le. Plaanilise haiglaravi kulud tuleb kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastada. Selleks tuleb esitada haiguslugu ja eeldatav ravi maksumus.

Benu apteek on meie retseptiravimite koostööpartner kõigis maakondades. Vaata, millised apteegid on ERGO ravikindlustuse koostööpartnerid SIIT.

Harjumaa

Tartumaa

Pärnumaa

Saaremaa

Võrumaa

Põlvamaa

Ida-Virumaa