Ravikindlustus

Juhised ravikindlustuse kahjujuhtumi korral

Arstiabi saamiseks võid pöörduda ERGO meditsiinipartneri või mõne teise endale sobiva raviasutuse või kutsetunnistusega teenuseosutaja poole.

Kui oled ravikindlustuse lepingu sõlminud ise, siis leiad meie koostööpartnerid SIIT.
Kui ravikindlustuse lepingu on sõlminud Sinu tööandja, siis leiad meie koostööpartnerid SIIT

Pöördumisel ERGO meditsiinipartneri poole

Pöördumisel teiste raviasutuste poole, mis ei ole ERGO partnerid

 1. Vali sobiv arst.
 2. Vastuvõtu aega broneerides teata raviasutusele, et Sul on ERGO ravikindlustus.
 3. ERGO tasub kindlustuslepinguga kaetud ravikulu otse raviasutusele.
 4. Kindlustuslepingus märgitud omavastutus ja hüvitislimiiti ületav osa tuleb Sul endal tasuda, ERGO või raviasutuse poolt esitatava arve alusel. Omavastutuse ja hüvitislimiidi suuruse kohta leiad infot ERGO Estonia mobiilirakendusest.
 5. Hüvitistaotlust ERGO-le esitama ei pea.
 1. Tasu kogu raviteenuse arve esmalt ise.
 2. Seejärel esita ERGO-le hüvitistaotlus ja hüvitamiseks vajalikud lisadokumendid*.
 3. Hüvitistaotluse saad esitada ERGO Estonia mobiilirakenduse või ERGO kodulehe.
 4. Täpsustuste või puuduolevate dokumentide kohta saadab ERGO Sulle teate e-kirjaga.
 5. ERGO teeb hüvitisotsuse 10 tööpäeva jooksul pärast vajalike dokumentide laekumist.
 

*Näited hüvitisotsuse tegemiseks vajalikest lisadokumentidest


Tasuline pere- või eriarsti visiit

 • Osutatud raviteenuse arve

Uuringud, diagnostika, protseduurid ja analüüsid

 • Väljavõte ravi saanud isiku haigusloost
 • Osutatud raviteenuse arve

Vaktsineerimine

 • Koopia vaktsineerimispassist või vastavast märkest terviseportaalis
 • Osutatud raviteenuse arve

Hambaravi

 • Osutatud hambaraviteenuste loetelu sisaldav arve

Taastusravi

 • Väljavõte terviseportaalist või töötervishoiuarsti otsusest taastusravi vajaduse tuvastamise kohta
 • Ravi saanud isiku nimele väljastatud arve, mis sisaldab teenuse kirjeldust

Prillid või läätsed

 • Nägemisteravuse muutust tõendav dokument, retsept
 • Prillide või läätsede ostuarve

Profülaktika

 • Osutatud raviteenuse kirjeldust sisaldav arve

Haiglaravi

 • Plaanilise haiglaravi kulu kooskõlasta enne ERGOga
 • Väljavõte terviseportaalist või haigusloost
 • Ravi saanud isiku nimele väljastatud haiglaraviteenuse arve

Ravimid

 • Koopia ravimi retseptist
 • Ravimi väljaostmist tõendav dokument

Enamiku vajalikest lisadokumentidest leiad aadressidelt terviseportaal.ee ja www.eesti.ee.
 
Küsimuste tekkimisel võta ühendust ERGOga:

ERGO mobiiliäpp on kõige lihtsam ja kiirem viis ravikindlustuse hüvitise taotlemiseks


Avalduse esitamiseks tuleb vaid oma nutitelefoniga teha Teile osutatud raviteenuse arvest pilt ja täita mobiiliäpis summa ning teenuse selgituse väljad.

Tutvu ERGO raviäpi kasutamise juhendiga >

Mobiiliäpi saad alla laadida Apple Store'ist või Google Play'st.

Kindlustusjuhtum

Failide lisamine (kokku maksimaalselt 30MB)

Kindlustushüvitise maksmine


Palun tutvuge ERGO isikuandmete töötlemise põhimõtetega, mis aitab teil paremini mõista, kuidas ERGO teie isikuandmeid käsitleb.