Ravikindlustus

Käitumine kahjujuhtumi korral

  • Haigestumise korral pöördu oma perearsti poole, õnnetusjuhtumi korral mine lähimasse traumapunkti.
  • Kui vajad eriarsti nõuannet, pea kõigepealt nõu oma perearstiga. Eriarsti konsultatsioonist on rohkem kasu, kui Sul on enne tehtud uuringud perearsti juures.
  • Sul on võimalik pöörduda eriarsti poole ka ilma perearsti suunamiseta. ERGO lepingupartnerist raviasutuse poole pöördudes maksad vaid omavastutuse, ülejäänud kulud arveldab raviasutus otse ERGOga.
  • Samuti on Sul võimalik pöörduda endale sobiva raviasutuse poole ja tasuda teenuste eest ise.
  • Koostööpartneri vastuvõtule registreerudes ütle kindlasti, et Sul on ERGO ravikindlustus. Arsti juurde minnes võta alati kaasa isikut tõendav dokument.
Kindlustuskaitse kehtib, kui oled tasunud kindlustusmaksed õigeaegselt. Tavaliselt tasutakse raviarved otse arstile või raviasutusele nende esitatud arvete alusel. Sul endal tuleb maksta vaid hambaravi eest. Kui mingil põhjusel siiski oled maksnud raviteenuste eest ise, kui tasud hambaravi eest või kui soovid transpordikulude korvamist, esita kolme päeva jooksul ERGO Life Insurance SE Eesti filiaalile hüvitistaotlus. Täida ravikindlustushüvitise taotluse blankett ja lisa sellele järgmised dokumendid:

  • hüvitistaotlus
  • koopia isikut tõendavat dokumendist
  • raviteenuste arved koos tasumist tõendava kviitungiga
  • väljavõte haigusloost või tervisekaardist
  • Me ei hüvita transpordikulusid.
Hüvitis makstakse välja kahe nädala jooksul arvates kõikide nõutud dokumentide esitamisest.

Ravikindlustuse hüvitistaotlus AV0086.10

Kontaktandmed

Kindlustusjuhtum

Failide lisamine (kokku maksimaalselt 30MB)

Kindlustushüvitise maksmine


Hea ERGO ravikindlustuse klient!

Siit leiate infot ERGO vabatahtliku ravikindlustuse koostööpartnerite kohta, kuhu Teil on alati võimalus pöörduda. Valige just see raviasutus, mida peate kõige sobivamaks ja usaldusväärsemaks. Koostööpartneri poole pöördumisel tuleb Teil tasuda vaid lepingust tulenev omaosalus. Arsti vastuvõtule registreerides öelge kindlasti, et Teil on ERGO ravikindlustus. Arsti juurde minnes võtke alati kaasa isikut tõendav dokument. Kui pöördute raviasutusse, mis ei ole meie partner, peate ravi eest tasuma ise ja esitama nõude ERGO-le. Plaanilise haiglaravi kulud tuleb kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastada. Selleks tuleb esitada haiguslugu ja eeldatav ravi maksumus.

Benu apteek on meie retseptiravimite koostööpartner kõigis maakondades. Leia lähim apteek SIIT.

Harjumaa

Tartumaa

Pärnumaa

Saaremaa

Võrumaa