E-kontorisse

Menüü

Ravikindlustus

Käitumine kahjujuhtumi korral

 • Haigestumisel pöördu oma perearsti poole, õnnetusjuhtumi korral lähimasse traumapunkti või haigla vastuvõtutuppa.
 • Kui vajad eriarsti nõuannet, oleks hea aru pidada oma perearstiga, kuhu konsultatsioonile minna. Eriarsti konsultatsioonist on rohkem kasu, kui Sul on tehtud eelnevad uuringud perearsti juures.
 • On võimalik pöörduda ka ilma perearsti suunamiseta ERGO lepingupartneritest raviasutuse või arsti poole (sellekohase teabe oled saanud koos kindlustuspoliisiga). Visiiditasu Sa maksma ei pea.
 • Vastuvõtule minnes võta alati kaasa oma isikut tõendav dokument. Ole valmis selleks, et arst võib kontrollida Sinu kindlustuskaitse olemasolu.
Kindlustuskaitse kehtib, kui oled tasunud kindlustusmaksed õigeaegselt. Tavaliselt tasutakse raviarved otse arstile või raviasutusele nende esitatud arvete alusel. Sul endal tuleb maksta vaid hambaravi eest. Kui mingil põhjusel siiski oled maksnud raviteenuste eest ise, kui tasud hambaravi eest või kui soovid transpordikulude korvamist, esita kolme päeva jooksul ERGO Life Insurance SE Eesti filiaalile hüvitistaotlus. Täida ravikindlustushüvitise taotluse blanket ja lisa sellele järgmised dokumendid:

 • kindlustuspoliis
 • koopia isikut tõendavat dokumendist
 • raviteenuste originaalarve koos tasumist tõendava kviitungiga
 • haigestumise või õnnetusjuhtumi puhul arsti väljavõte haigusloost või tervisekaardist
 • transpordikulude originaalarve koos arsti kinnitusega, et transport oli vältimatuks arstiabiks vajalik.
Hüvitis makstakse välja kahe nädala jooksul arvates kõikide nõutud dokumentide esitamisest.

Ravikindlustuse hüvitistaotlus AV0086.10

Kahjukäsitluse koostööpartnerid / volitatud töötlejad

ERGO usaldusarst on isik, kellega ERGO konsulteerib isikukahjuga seotud kahjujuhtumi korral.
 • OÜ Arstikeskus Confido (registrikood 12381384), Narva mnt 7, Tallinn, kontakt: annelitalvik@confido.ee
 • Karin Orgulas, kontakt: karinorgulas@hot.ee

Kontaktandmed

Kindlustusjuhtum

Failide lisamine (kokku maksimaalselt 30MB)

Kindlustushüvitise maksmine

Hea ERGO ravikindlustuse klient!

Siit leiate infot ERGO vabatahtliku ravikindlustuse koostööpartnerite kohta, kuhu Teil on alati võimalus pöörduda. Valige just see raviasutus, mida peate kõige sobivamaks ja usaldusväärsemaks. Koostööpartneri poole pöördumisel tuleb Teil tasuda vaid lepingust tulenev omaosalus. Arsti vastuvõtule registreerides öelge kindlasti, et Teil on ERGO ravikindlustus. Arsti juurde minnes võtke alati kaasa isikut tõendav dokument. Kui pöördute raviasutusse, mis ei ole meie partner, peate ravi eest tasuma ise ja esitama nõude ERGO-le. Plaanilise haiglaravi kulud tuleb kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastada. Selleks tuleb esitada haiguslugu ja eeldatav ravi maksumus.

Olen sõlminud ravikindlustuse eraisikuna

Mulle on ravikindlustuse sõlminud minu tööandja