Ravikindlustuse koostööpartnerid

Hea ERGO ravikindlustuse klient!

Sul on võimalik valida just see raviasutus, mida pead kõige sobivamaks ja usaldusväärsemaks.
ERGO vabatahtliku ravikindlustuse koostööpartneri poole pöördumisel tuleb Sul tasuda vaid lepingust tulenev omaosalus. Kui pöördud raviasutusse, kes ei ole meie partner, tasud oma ravi eest esmalt kohapeal ise ja seejärel saad esitada nõude ERGO-le.

*Tärniga märgitud koostööpartnerite juures tuleb tasuda kohapeal omavastutus. Teistes asutustes ole valmis, et võid hiljem saada kindlustamata raviteenuse või omavastutuse osa kohta ERGO poolt arve.


Harjumaa

Tartumaa

Pärnumaa

Võrumaa

Põlvamaa

Ida-Virumaa