Sponsorlusprojekti algatamine

Sponsorlust tehes eelistame projekte ja algatusi, mis annavad märkimisväärse panuse riskikäitumise vähendamiseks Eesti ühiskonnas ning millel on pikaajaline ja oluline mõju elukeskkonna muutmisel tervislikuks, turvaliseks ja elamisväärseks.

ERGO ei algata ega seo ennast sponsorlusega, mis:

  • võivad põhjustada kahju inimestele, loomadele või keskkonnale spordi või meelelahutuse eesmärgil
  • on seotud või mida võidakse seostada poliitilise partei või poliitilise kandidaadi valimiskampaaniaga või poliitilise ametniku toetamisega;
  • on diskrimineeriv rassi, rahvusliku kuuluvuse, rahvuse, usu, soo, seksuaalse suundumuse, vanuse või puude põhjal;
  • hõlmab organisatsiooni, mis on ERGOga õiguslikult, majanduslikult või rahvuslikult vastuolus;
  • on seotud või mida võidakse seostada hasartmängude, uimastite, tubakatoodete, relvade või alkoholiga (erandiks on need heategevad ühingud ja organisatsioonid, mis on spetsiaalselt uimastisõltuvuse või kuritarvitamise vastu võitlemisele pühendunud).
Sponsortaotlusi võib esitada aastaringselt, kuid valikut järgmiseks kalendriaastaks teeb ERGO igal aastal septembris-oktoobris.

Taotluse saad täita siin

Kontakt:

Turundusosakond
E-post: turundus@ergo.ee