E-kontorisse

Menüü

Õigusabikulude kindlustus

ERGO õigusabikulude kindlustuse kliente nõustab ja kahjusid käsitleb ERGO koostööpartner DEAX Õigusbüroo OÜ.

Samm 1: Helista meie nõuandeliinile

Kui oled sattunud või sattumas õiguslikku vaidlusse, siis võta kiiresti kõne meie nõuandeliinile numbril 660 4900 (tööpäeviti 9:00 - 17:00). Jurist kuulab sinu juhtumikirjeldust ning aitab sul juriidiliselt poolelt hinnata olukorda ja võimalusi edasiste sammude osas.

Samm 2: Otsus, kas esitada kahjunõude avaldus

Samm 3: Kahjunõude esitamine

Samm 4: Otsus kahjujuhtumiks tunnistamise või mittetunnistamise kohta

Kui oled kahjuteate edastanud kahjukäsitlusele, siis kahe tööpäeva jooksul saadame sulle juhtumi registreerimise teate, millega anname ühtlasi teada, kas nõude alusdokumentatsioon on kahjujuhtumiks tunnistamiseks ja juriidiliseks põhistamiseks piisav ning milliseid (lisa)dokumente ja tõendeid vajame kahjujuhtumiks tunnistamise otsuse langetamiseks. Võimalik, et õigusabikulude kindlustuse kahjukäsitluse jurist helistab sulle sellel teemal ka üle. Kui juhtumiga seotud dokumentatsioon ja tõendid on koos, analüüsib jurist juhtumit ja sellega seotud tõendeid, kaasates vajadusel ka teise juristi või advokaadi, ning teeb hiljemalt 14 päevaga otsuse kahjujuhtumiks tunnistamise kohta. Selle otsusega oled saanud õigusala spetsialisti vastuse kahele küsimusele:⇒ kas sinu kahjunõudel on juriidilises mõttes eduväljavaated saavutamaks soovitud tulemust;⇒ kas juhtumile laieneb kindlustuskaitse ehk kas ERGO koostööpartner DEAX Õigusbüroo OÜ võtab juhtumi menetleda ning kannab sellest tulenevad õigusabi- ja kohtukulud.
Kui nõustav jurist on sinult saadud esialgse info põhjal soovitanud esitada kahjunõue, siis täida allolev avaldus. Kahe tööpäeva jooksul saadame sulle juhtumi registreerimise teate, millega anname ühtlasi teada, kas nõude alusdokumentatsioon on kahjujuhtumiks tunnistamiseks ja juriidiliseks põhistamiseks piisav ning milliseid (lisa)dokumente ja tõendeid vajame kahjujuhtumiks tunnistamise otsuse langetamiseks. Võimalik, et kahjukäsitluse jurist helistab sulle sellel teemal ka üle. Kui juhtumiga seotud dokumentatsioon ja tõendid on koos, analüüsib kahjukäsitluse jurist juhtumit ja sellega seotud tõendeid, kaasates vajadusel ka teise juristi või advokaadi, ning teeb hiljemalt 14 päevaga otsuse kahjujuhtumiks tunnistamise kohta.

Juhtumiga seotud dokumentide lisamine avaldusele (maksimaalselt 20MB)