E-kontorisse

Menüü

Õigusabikulude kindlustus

Ostes kaupu ja teenuseid, osaledes liikluses või töösuhtes – kõigis neis igapäevastes tegevustes on oht sattuda vaidlustesse, sest õigusi rikutakse. Sinul võib tekkida nõue, millega vastaspool ei taha nõustuda, või sinult nõutakse midagi, millega sa ei nõustu. Sellistes olukordades soovid teada, millised on sinu õigused ja ka perspektiivikus saavutada kohtuväliselt või kohtu kaudu oma õiguste kaitsmiseks soovitud tulemus. Kui sul on kehtiv ERGO õigusabikulude kindlustuspoliis, siis õigusliku probleemi tekkimisel ei jää sa üksi ning esialgse juriidilise nõu saamine ja kahjunõude esitamine on protsessi mõttes väga lihtne.

ERGO õigusabikulude kindlustuse kliente nõustab ja kahjusid käsitleb ERGO koostööpartner DEAX Õigusbüroo OÜ.

Samm 1: Helista meie nõuandeliinile

Kui oled sattunud või sattumas õiguslikku vaidlusse, siis võta kiiresti kõne meie nõuandeliinile numbril 660 4900 (tööpäeviti 9:00 - 17:00). Jurist kuulab sinu juhtumikirjeldust ning aitab sul juriidiliselt poolelt hinnata olukorda ja võimalusi edasiste sammude osas.

Samm 2: Otsus, kas esitada kahjunõude avaldus

Samm 3: Kahjunõude esitamine

Samm 4: Otsus kahjujuhtumiks tunnistamise või mittetunnistamise kohta

Kui oled kahjuteate edastanud kahjukäsitlusele, siis kahe tööpäeva jooksul saadame sulle juhtumi registreerimise teate, millega anname ühtlasi teada, kas nõude alusdokumentatsioon on kahjujuhtumiks tunnistamiseks ja juriidiliseks põhistamiseks piisav ning milliseid (lisa)dokumente ja tõendeid vajame kahjujuhtumiks tunnistamise otsuse langetamiseks. Võimalik, et õigusabikulude kindlustuse kahjukäsitluse jurist helistab sulle sellel teemal ka üle. Kui juhtumiga seotud dokumentatsioon ja tõendid on koos, analüüsib jurist juhtumit ja sellega seotud tõendeid, kaasates vajadusel ka teise juristi või advokaadi, ning teeb hiljemalt 14 päevaga otsuse kahjujuhtumiks tunnistamise kohta. Selle otsusega oled saanud õigusala spetsialisti vastuse kahele küsimusele:⇒ kas sinu kahjunõudel on juriidilises mõttes eduväljavaated saavutamaks soovitud tulemust;⇒ kas juhtumile laieneb kindlustuskaitse ehk kas ERGO koostööpartner DEAX Õigusbüroo OÜ võtab juhtumi menetleda ning kannab sellest tulenevad õigusabi- ja kohtukulud.
Kui nõustav jurist on sinult saadud esialgse info põhjalt andnud sinu juhtumi osas soovituse esitada kahjunõue, siis täida allolev avaldus. Kahe tööpäeva jooksul saadame sulle juhtumi registreerimise teate, millega anname ühtlasi teada, kas nõude alusdokumentatsioon on kahjujuhtumiks tunnistamiseks ja juriidiliseks põhistamiseks piisav ning milliseid (lisa)dokumente ja tõendeid vajame kahjujuhtumiks tunnistamise otsuse langetamiseks. Võimalik, et kahjukäsitluse jurist helistab sulle sellel teemal ka üle. Kui juhtumiga seotud dokumentatsioon ja tõendid on koos, analüüsib kahjukäsitluse jurist juhtumit ja sellega seotud tõendeid, kaasates vajadusel ka teise juristi või advokaadi, ning teeb hiljemalt 14 päevaga otsuse kahjujuhtumiks tunnistamise kohta.

Juhtumiga seotud dokumentide lisamine avaldusele (maksimaalselt 30MB)