< ERGO noorte sportlaste stipendium | ERGO kindlustus

ERGO noorte sportlaste stipendium

ERGO annab juba kuuendat aastat välja noorsportlaste stipendiumit, et anda hoogu juurde noortele Eesti sportlastele. Sellel aastal on stipendiumifondi kogusuurus 25 000 eurot ja sellele saavad kandideerida sportlased vanuses 18-25 eluaastat.

Stipendiumi eesmärk on toetada lootustandvate noorte sportlaste ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel. Stipendium on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks.

2020. aastal pälvisid ERGO stipendiumi 10 sportlast. Nimekirja stipendiaatidest leiab SIIT.
Soovid taotleda ERGO noorte sportlaste stipendiumit 2021. aastaks?

Stipendiumi taotlemiseks saada hiljemalt 30. juuni meiliaadressile sportlane@ergo.ee kandideerimismaterjalid. 

Esitada tuleb:

  • Kuni 3 minutit pika videotutvustuse, kus sportlane ütleb oma nime ja vanuse, tutvustab mis alaga ta tegeleb, nimetab oma suuremad kordaminekud, seletab lahti oma eesmärgi, räägib, kui suurt stipendiumi ta vajab ning milleks ta kasutaks ERGO stipendiumit (näiteks: võistlusel osalemine, spordivahendi soetamine, asjassepuutuvas programmis osalemine või sportlastee kirjeldus). Võimalusel lisada videosse ka lõik oma treeningpaigast, treeningust enesest ja/või võistlusolukorrast.
  • Kirjaliku avalduse koos isikuandmetega.
  • Foto.
  • Nimekirja senistest ja olemasolevatest toetajatest.
  • Eelarve, kus märgitud ka ERGO toetuse kasutus.
  • Soovituskirja treenerilt, spordiklubilt või alaliidult.
  • Andmed oma pangakonto kohta (konto nr).

Kandideerides nõustud ERGO noorsportlase stipendium 2021 tingimustega.