E-kontorisse

Menüü

ERGO Koduabi

ERGO Koduabi annab ööpäevaringset esmaabi koduga juhtunud õnnetuse korral. Kõik allpool loetletud esmaabiteenused on ERGO Maksi kodukindlustuse kliendile tasuta.

  • Kui oled kaotanud kodu võtmed ega pääse koju, tuleb kohale lukuabi.
  • Kui kodus on purunenud toru, tuleb toruabi ja korraldatakse kodu kuivatamine ning koristamine.
  • Kodu kuivatamine ja koristamine korraldatakse ka siis, kui kodu on suurveest üle ujutatud.
  • Kui vandaal on lõhkunud akna, kaetakse purunenud akna ava ajutiselt kinni.
  • Kui kodus on käinud vargad, valvatakse kodu kuni selle kindlalt sulgemiseni. Samuti aidatakse katta lõhutud akende või uste avad ja paigaldada uus lukk.
  • Kui tulekahju järel pole võimalik enam kodus elada, siis valvatakse kodu kuni selle kindlalt sulgemiseni.
  • Kui torm on hoone lõhkunud, aidatakse katta tormi tekitatud avad. Kui kodu jääb elaniketa, valvatakse seda kuni kindlalt sulgemiseni.
  • Kui ükskõik millise eespool nimetatud õnnetuse tõttu ei ole võimalik kodus elada, siis majutatakse pere ajutiselt mujale.
  • Koduabi annab alati nõu ja tagasisidet, vaatab kahju üle ja edastab kahjuteate ERGOle.
Abi kutsumiseks helista ERGO Koduabi telefoninumbrile 655 5401. Tasuta abi osutatakse üksnes siis, kui helistad just sellele numbrile. 

Arvuta makse