Ekspediitori vastutuskindlustus

Ekspediitori vastutuskindlustuse lepingu saab sõlmida sõlmida nii juriidiline isik kui ka füüsilisest isikust ettevõtja.

Ekspediitori vastutuskindlustus pakub võimaluse kindlustada ekspediitori tsiviilvastutust vastavalt Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni üldtingimustele.

Ekspediitori vastutuskindlustus hüvitab ekspediitori vastu esitatud nõuded vastavalt kliendiga sõlmitud kaupade transportimise lepingule. Kui kaupa transportimise käigus vigastatakse või see läheb kaotsi ja ekspediitoril tekib hüvitamiskohustus kauba omaniku ees, siis ekspediitori vastutuskindlustuse olemasolul hüvitab tekkinud kahju kindlustusselts.

Küsi pakkumust

Tutvu toote- ja üldtingimustega.

Sooviavaldused

Palume sooviavaldus täita arvutis, salvestada see ning saata aadressil marine@ergo.ee
Pakkumuse saamiseks pole vaja sooviavaldusele lisada allkirja.

Viited, millest võib kasu olla, on siin.