Ravikindlustuse koostööpartnerid mitteresidendile

Hea ERGO ravikindlustuse klient!

Sul on võimalik valida just see raviasutus, mida pead kõige sobivamaks ja usaldusväärsemaks.
ERGO vabatahtliku ravikindlustuse koostööpartneri poole pöördumisel tuleb Sul tasuda vaid lepingust tulenev omaosalus. Kui pöördud raviasutusse, kes ei ole meie partner, tasud oma ravi eest esmalt kohapeal ise ja seejärel saad esitada nõude ERGO-le.

Harjumaa

Tartumaa

Pärnumaa

Võrumaa

Põlvamaa

Ida-Virumaa