Kindlustuskaitsed

TervisTervisekindlustus katab reisil juhtunud õnnetusest või ootamatust haigestumisest tingitud uuringu-, ravi- ja transpordikulud. Kui vaja, hüvitame ka ühe kaaslase reisi- ja majutuskulud.

 • Haigestumine – Vältimatut arstiabi nõudev esmane haigestumine.
 • Õnnetusjuhtum – Vältimatut arstiabi nõudev, õnnetuse tõttu tekkinud tervisekahjustus.
 • Kroonilise haiguse ägenemine – Vältimatut arstiabi nõudev kroonilise haiguse ägenemine.
 • Hambaravi – Hambaravi esmaabi kuni 200 eurot ühe juhtumi kohta.
 • COVID-19 ravikulu - hüvitame kuni 50 000 eurot ühe juhtumi kohta.

Pagas – Pagasikindlustus korvab reisil kaasas olevate esemete varguse, kaotsimineku ja kahjustumise ning pagasi hilinemise.

 • Pagasi hilinemine  Esmatarbekaupade soetamine kuni 25% ulatuses pagasikindlustuse summast, kui pagas hilineb üle nelja tunni.
 • Pagasi kahjustumine Transpordi- või majutusettevõtte järelevalve all oleva pagasi kahjustumine.
 • Pagasi vargus või kaotsiminek  Transpordi- või majutusettevõtte järelevalve alt varastatud või kaduma läinud pagas.
Reisitõrge – Reisi ärajäämise korral korvame enne reisi tehtud kulutused. Reisi katkemise korral hüvitame põhjendatud kulud reisi jätkamiseks või Eestisse tagasipöördumiseks. Samuti hüvitame reisi katkemise tõttu kasutamata jäänud teenuste kulud.

 • Kindlustatu, tema reisikaaslase või lähikondsega juhtunu – Reisija või tema lähedase ootamatu haigestumine, õnnetus või surm. COVID-19-sse haigestumise korral hüvitame kahju kuni 2000 euro ulatuses, kuid mitte rohkem kui on poliisil märgitud reisi ärajäämise või reisi katkemise kindlustussumma.
 • Kindlustatu ja tema vara kahju -  Kuriteo ohvriks sattumine või koduse vara kahjustumine. Nt saab reisija teada, et tema kodus on toimunud õnnetus, ja peab tagasi koju pöörduma.
 • Sõiduk hilineb või jääb väljumata - Sõiduki hilinemine tehnilise rikke, liiklusõnnetuse või halva ilma tõttu.
 • Loodusõnnetus, lennuplaani muutus ja muu ootamatus – Maavärina, vulkaanipurske, orkaani, tsunami, üleujutuse vms tõttu sõidugraafik muutub või reisipaketis ettenähtud transport ei toimi. Lennuettevõte muudab pärast piletite väljaostu regulaarlendudelennuplaani või on lennuk üle broneeritud. Muud ootamatud juhtumid (nt reisi eesmärgiks olev sündmus jäetakse ära, reisi sihtkohas ilmnevad takistused), mis ei ole tingimustega välistatud.

Osta e-kontorist -10% soodsamalt