E-kontorisse

Menüü

Juhatuse liikmed

ERGO Balti seltside juhatus Balti riikides:

Kęstutis Bagdonavičius

juhatuse esimees

ERGO elu- ja kahjukindlustusseltside juhatuse esimees

Tarmo Koll

ERGO elu- ja kahjukindlustusseltside juhatuse liige

ERGO Eesti tegevjuht

Tadas Dovbyšas

ERGO Leedu tegevjuht

Ingrida Kirse

ERGO elu- ja kahjukindlustusseltside juhatuse liige
Vastutusvaldkond: pensioni,  elu- ja tervisekindlustuse valdkonna juht

Bogdan Benczak

ERGO elu- ja kahjukindlustusseltside juhatuse liige
Vasutusvaldkonnad: IT, digitaliseerimine, infoturve ja regionaalne areng